Andreas Tapani


Bild på Andreas Tapani

Forskningsenheten Trafikanalys och logistik inriktar sig mot trafikanalytiska och logistiska frågor för transportsystemets utveckling.
Inom trafikanalysområdet ligger tyngdpunkten i utveckling och tillämpning av trafikmodeller. Vi utvecklar även empiriskt baserade effektsamband för transportsystemet. Verksamheten inom godstransporter och transportlogistik är idag inriktad mot urbana transporter och nationella transportslagsövergripande godsflöden.
Våra frågeställningar handlar om: hur nya samhällstrender, policys och teknik påverkar människors resande och företagens förutsättningar och transportlösningar, utformning och implementering av nya hållbara transportsystem och bättre beslutsunderlag för företag och myndigheter.

Utbildning:

Docent, Infrainformatik, Linköpings universitet, 2015

Teknologie doktor, Infrainformatik, Linköpings universitet, 2008

Teknologie licentiat, Infrainformatik, Linköpings universitet, 2005

Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola, 2001

Studier i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2001

Andreas forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...