Andreas Jansson


Bild på Andreas Jansson

Andreas forskningsresultat


Utvärdering av simulatorbaserad träning för äldre bilförare i Sverige

Förmågan att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för en säker mobilitet på äldre dagar. Överskattning kan leda till en ökad risk och underskattning kan leda till obefogade mobilitetsinskränkningar. En före/efter...

Developing of a Driver Model for Vehicle Testing

There is today no established automated method for testing vehicles or tyres, and the most common option is using professional drivers for this purpose. The tests are supposed to be fair and repeatable, which means using human drivers for these...