Abderrahman Ait Ali


Bild på Abderrahman Ait Ali

Jag heter Abderrahman (Abdou) och jobbar för närvarande som forskningsassistent i Transportekonomi (TEK) enhet, VTI - Stockholm. Jag är också inskriven på doktorsexamen i Infra Informatik, Linköpings universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt är SamEff (Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet). Syftet är att förbättra järnvägskapacitetstilldelningen i Sverige med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler, trafikmodellering och välfärdsekonomi. Jag jobbar också med operationsanalytiska metoder (t ex matematisk programmering) för OD-estimering och tågtidtabell.

Parallellt är jag aktivt inblandad i öppen kultur (Wikimedia-Wikipedia, Creative Commons), fotografi (WLM) och kampsport (Tang Soo Do).Utbildning:

Dubbel examen från KTH inom datavetenskap och teknik, och från Grenoble Institute of Technology i tillämpad matematik.

Abderrahmans forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...