Public transport authorities’ use of cost-benefit analysis in practice
The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities
Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases
Dömd till samverkan! : En kunskapsöversikt
Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik: uppdaterade beräkningar för det statliga vägnätet i Sverige
Implementing Optimal Supply of Public Transport: The Choice between Tendering and Targeted Subsidies
Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from 2004 to 2014
Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet: Avrapportering av inledande delprojekt
The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual understanding of collaboration for efficient public transport
Uppföljning av E20-avtalen
Vägtjänster i Europa: intervjuer med vägmyndigheter
Användning av personbilar ägda av juridiska personer: jämförelse av registrerings- och stationeringskommun
Cost Efficiency In Swedish Bus Contracts
Costs in Swedish Public Transport: An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts
Differences in the effects of fuel price and income on private car use in Sweden 1999-2008
Estimating the marginal costs of road wear
Hur väl fungerar försäkringsbranschen?
Kostnader för störningar i infrastrukturen: metodik och fallstudier på väg och järnväg
Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar
Sektortenkning eller helhetstenkning: Hvordan bör transportsektoren organiseres
Styrmedelsinventering: delstudie inom SAMKOST
The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities: welfare maximization, political economy or both?
The balance of unbalanced bidding
Traffic noise effects of property prices: hedonic estimates based on multiple noise indicators
A biofuel mandate and a low carbon fuel standard with ‘double counting’
Nästa