Public transport authorities’ use of cost-benefit analysis in practice
Vägtjänster i Europa: intervjuer med vägmyndigheter
Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from 2004 to 2014
Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik: uppdaterade beräkningar för det statliga vägnätet i Sverige
The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual understanding of collaboration for efficient public transport
Dömd till samverkan! : En kunskapsöversikt
Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet: Avrapportering av inledande delprojekt
Uppföljning av E20-avtalen
Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases
Implementing Optimal Supply of Public Transport: The Choice between Tendering and Targeted Subsidies
Styrmedelsinventering: delstudie inom SAMKOST
The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities: welfare maximization, political economy or both?
Estimating the marginal costs of road wear
Traffic noise effects of property prices: hedonic estimates based on multiple noise indicators
Kostnader för störningar i infrastrukturen: metodik och fallstudier på väg och järnväg
Hur väl fungerar försäkringsbranschen?
The balance of unbalanced bidding
Sektortenkning eller helhetstenkning: Hvordan bör transportsektoren organiseres
Costs in Swedish Public Transport: An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts
Differences in the effects of fuel price and income on private car use in Sweden 1999-2008
Användning av personbilar ägda av juridiska personer: jämförelse av registrerings- och stationeringskommun
Cost Efficiency In Swedish Bus Contracts
Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar
Kvotplikt för biodrivmedel: högsta vinsten till specialintressen?
Freight transport, policy instruments and climate
Nya regler för biodrivmedel gynnar mest producenter
Värdering av restidsbesparingar vid gång- och cykelresor: tre sammanfattningar
En modell för produktivitetsanalys av väginvesteringar
Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige
Den svenska fordonsbesiktningen: regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen
The inefficiency of marginal cost pricing on roads
Degrees of freedom in road construction
A biofuel mandate and a low carbon fuel standard with ‘double counting’
Nästa