Föreläsa på Transportforum 2016 – intresseanmälan

Datumet för att anmäla intresse att föreläsa på Transportforum den 12-13 januari 2016 är passerat. Vid frågor som rör intresseanmälan att föreläsa, mejla till transportforum@vti.se.

Ämnen 2016

 1. Transportpolitik och ekonomi
 2. Trafikteknik, planering och styrning
 3. Kollektivtrafik, inkl. järnväg
 4. Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
 5. Trafiksäkerhet
 6. Miljöanpassade transporter samt framtidens fordon och drivmedel
 7. Gods och logistik
 8. Väg- och banteknik
 9. Luftfart
 10. Sjöfart
 11. Cykling och gångtrafik