VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail: Elmia, Jönköping 2-4 oktober 2001

Ladda ner
Thomas (red.) Lange

Nordic Rail på Elmia i Jönköping ha blivit ett återkommande tillfälle för

järnvägens aktörer och intressenter att träffas och utbyta erfarenheter.

Inför 2001 års upplaga överenskoms att Chalmers Tekniska Högskola med

CHARMEC, Kungliga Tekniska Högskolan och Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) med stöd av Verket för innovationssystem

(Vinnova)

skulle

delta i en gemensam forskarmonter. I denna monter genomfördes ett antal

korta

forskarseminarier.

I denna volym sammanfattas de presentationer som VTI-medarbetare svarade

för liksom presentationerna vid de s.k. fackseminarier som genomfördes i

Elmias

konferensanläggning. Nordic Rails internationella inriktning medför att

presentationen av "Light Rail i England och Frankrike" är gjord på engelska.

Föredrag enligt följande:

UIC komfortprov och VTI:s forskningstema Innovativ järnvägsteknik (IRT),

Johan Förstberg & Björn Kufver /

Avreglering eller omreglering, Bertil Hylén /

Simulering av tågtrafik på Svealandsbanan med RailSyS

Mats Wiklund /

Spårvägens plats i transportsystemet, Ragnar Hedström /

Betydelsen av upplevd trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva

transportsätt

Charlotte Alm (Linköpings universitet) /

Spårvägssystemens institutionella inramning . samordnad stads- och

trafikplanering

Tomas Svensson /

Tvärbanan . en jämförelse mellan beslutsunderlagets prognoser och faktiskt

resande

Mattias Haraldsson /

Light Rail in England and France, Bertil Hylén /

Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar

respektive bussar

Thomas Johansson (TJ kommunikation)

TRÄFFA OSS


22-24
okt

Persontrafik 2018

VTI-forskare deltar på konferensen Persontrafik på Svenska mässan 22-24 oktober, 2018. Möt Anders Lindström som deltar i programpunkten "Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)", Maria Börjesson som deltar i programpunkten "Fördelning och rättvisa i...
5-6
dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

Konferensen Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region arrangeras i Vilnius. VTI medverkar i organiserandet av konferensen och som talare.
9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 

SENASTE NYTT


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.