Trafiksimulering av E20 Ribbingsberg-Vara

Ladda ner

VTI har av Trafikverket fått i uppdrag att utvärdera framkomligheten för en planerad mötesfri utformning av E20 mellan Ribbingsberg och Vara. Den mötesfria utformningen innebär uteslutande 1+1- samt 2+2-sträckor som varierar i längd mellan 1,6 till 3,2 km. Det studerade vägavsnittets totala längd är 18 km. Vägens geometriska egenskaper antas inte påverka simuleringsresultaten varför den berörda sträckan har förenklats till en rak plan väg. Längs sträckan finns inga korsningar med några betydande av- och påsvängande trafikvolymer, varför korsningar inte heller har modellerats. Hastighetsgränsen är 100 km/h för hela sträckan bortsett från en lokal hastighetsbegränsning vid motell Motoristen, lokaliserad 5,5 km söder om trafikplats Vara. Analyserna är baserade på simuleringar med VTI:s simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim.

Simuleringar har genomförts för att representera trafikföringen under den 200:e mest belastade timmen på året (vardagsmaxtimmen) med trafikefterfrågan motsvarande år 2015, 2025 och 2045. Eftersom skillnader har observerats i andelen tung trafik mellan Trafikverkets schabloner och mätdata från den faktiska sträckan, har två olika nivåer av tung trafik simulerats.

För den dimensionerande timmen år 2045 med 22.5% andel tung trafik, resulterar det mötesfria alternativet i reshastigheter för personbilar motsvarande 94 km/h i södergående riktning och 96 km/h förr norrgående trafik. Känslighetsanalys av begränsad omkörningsbenägenhet indikerar att reshastigheten för personbilar kan variera till som lägst 92 km/h. Kriteriet att reshastigheten inte bör vara lägre än 10 km/h under referenshastigheten (hastighetsgränsen) är alltså uppfyllt för den föreslagna mötesfria utformningen.

Ytterligare framkomlighetsmått som redovisas är andel hindrade fordon vid början och slutet på varje tvåfältssträcka. Dessa resultat förstärker den totala bilden av ett mötesfritt vägutformningsalternativ med tillgodosedd framkomlighet, trots att utformningen i samtliga fall överskrider maximal rekommenderad tvåfältslängd enligt VGU.

Denna simuleringsstudie har genomförts med begränsad tillgång till data för kalibrering och validering av simuleringsmodellen för den aktuella sträckan. Osäkerheten i resultaten ökar därför och det finns en risk att speciella lokala förhållanden som kan påverka resultaten ej har beaktats.

TRÄFFA OSS


13-17
aug

Thredbo 15

Välkommen till Stockholm och Thredbo 15, International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport.

SENASTE NYTT


2017-06-22

Svensk elväg väcker intresse över hela världen

Omkring 70 experter från olika delar av världen träffades nyligen för att dela erfarenheter från forskning och utveckling inom området electric road systems, ERS, på en konferens i Sandviken. Arrangör var Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar,...


2017-06-21

Liten minskning av antalet omkomna i trafiken

EU har som målsättning att halvera antalet trafikdödade i Europa mellan 2010 och 2020, men sedan 2014 har utvecklingen i stort sett stått stilla. Det visar årets Road Safety PIN rapport.


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt


2017-06-15

Så ska fler åka kollektivt på landsbygden

I mars 2016 startade Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, i Linköping forskning på uppdrag av näringsdepartementet...tycker om sin bil, säger Jessica Berg, forskare på vti, som tillsamma...Källa: Fria Tidningar


2017-06-15

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. SJ köper tio mindre simulatorer som ska användas i fortbildning och uppföljning av tågförare. Nyligen levererades den första prototypen.


2017-06-14

Betongvägar kräver högre kvalitet

på Statens Väg- och transportforskningsinstitut, vti. Att använda betong på vägar är inget nytt i......Källa: Byggindustrin


2017-06-22

Svensk elväg väcker intresse över hela världen

Omkring 70 experter från olika delar av världen träffades nyligen för att dela erfarenheter från forskning och utveckling inom området electric road systems, ERS, på en konferens i Sandviken. Arrangör var Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar,...


2017-06-21

Liten minskning av antalet omkomna i trafiken

EU har som målsättning att halvera antalet trafikdödade i Europa mellan 2010 och 2020, men sedan 2014 har utvecklingen i stort sett stått stilla. Det visar årets Road Safety PIN rapport.


2017-06-15

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. SJ köper tio mindre simulatorer som ska användas i fortbildning och uppföljning av tågförare. Nyligen levererades den första prototypen.


2017-06-12

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Välkommen till den första internationella elvägskonferensen 14-15 juni i Högbo utanför Sandviken. Ganska precis ett år har gått sedan världens första elväg för tung fordonstrafik på allmän väg invigdes utanför Sandviken. Nu är det hög tid att samla internationella forskare och experter för att presentera de senaste resultaten och diskutera ämnet Electric Road Systems.


2017-06-09

VTI söker deltagare till ny studie

I september genomför vi en studie om cyklisters och bilisters beteende i trafiken. Specifikt intresserar vi oss för hur cyklister och bilister inhämtar information från omgivningen, och hur detta skiljer sig åt mellan de två trafikantgrupperna.  


2017-05-30

Thredbo 15 – internationell konferens om persontrafik

I augusti är det dags för den 15:e konferensen med titeln International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 15 Conference). VTI är värd tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm.  


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt


2017-06-15

Så ska fler åka kollektivt på landsbygden

I mars 2016 startade Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, i Linköping forskning på uppdrag av näringsdepartementet...tycker om sin bil, säger Jessica Berg, forskare på vti, som tillsamma...Källa: Fria Tidningar


2017-06-14

Betongvägar kräver högre kvalitet

på Statens Väg- och transportforskningsinstitut, vti. Att använda betong på vägar är inget nytt i......Källa: Byggindustrin


2017-06-05

Hållbara turistresor synade

Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby av Tobias Heldt (vti, Högskolan Dalarna), Kerstin Robertson (Ecologize) och Åsa Wikberg (vti).........Källa: Res och Trafikforum


2017-06-02

"Övertro på att klara körkortsprovet"

test, säger Sonja Forward, forskare och psykolog på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.... vti släppte i slutet av förra året en rapport på uppdrag......Källa: Aftonbladet


2017-05-30

VTI ska analyser behov av forskning om cykling

vti ska analyser behov av forskning om cykling vti i Linköping, har fått i uppdrag av regeringen att.........Källa: Sveriges Radio