Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011: sammanfattande resultat från Sverige

Ladda ner
Sven-Olof Lundkvist
Mohammad Reza Yahya

VTI har genomfört tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i hela riket 2011. Mätningarna har utförts med det mobila instrumentet Ecodyn 30 och resultaten är kompletterade med skattningar av våtsynbarheten. Följande slutsatser kan dras från tillståndsmätningarna 2011 i Sverige:

Retroreflexionen för torra vägmarkeringar

- på Europavägar med ÅDT (Årsmedeldygnstrafiken) högre än eller lika med 4 000 fordon/dygn var 53 procent av delobjekten godkända.

- på övriga Europavägar och riksvägar godkändes 47 procent av delobjekten.

- på de primära länsvägarna godkändes 49 procent av delobjekten.

- vägmarkeringarnas funktion var bäst i region Norr, Öst och Syd, med Syd i topp (signifikant bättre än Öst, dock ingen skillnad jämfört med Norr). Region Väst placerade sig därefter med strax under 50 procent godkända delobjekt medan regionerna Mitt och Stockholm hade lägst andel godkända objekt.

Retroreflexionen för våta vägmarkeringar

- på Europavägar med ÅDT högre än eller lika med 4 000 fordon/dygn var 44 % av delobjekten godkända.

- vägmarkeringarnas våtfunktion var bäst i regionerna Väst och Syd (ingen signifikant skillnad dem emellan). I de övriga regionerna (Norr, Mitt, Stockholm och Öst) var andelen godkända delobjekt lägre.

Till notatet hör också sex övriga notat med mätresultatet från var och en av de olika Trafikverksregionerna enligt följande:

VTI notat 8:1-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Syd.

VTI notat 8:2-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Väst.

VTI notat 8:3-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Öst.

VTI notat 8:4-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Stockholm.

VTI notat 8:5-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Mitt.

VTI notat 8:6-2012 – Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011 – Trafikverket Region Norr.

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

För lite planering kring hållbara turistresor

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-07-10

För lite planering kring hållbara turistresor

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.


2017-06-30

VTI i Almedalen 2017

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2017. Almedalsveckan pågår 2-9 juli.


2017-06-29

Tomas Svensson utsedd till generaldirektör på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för VTI. Tomas har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag 29 juni.


2017-06-29

Olika cyklister påverkas på olika sätt

I en fältstudie har forskare på VTI undersökt hur cyklister interagerar med infrastruktur och andra trafikanter. Resultaten visar att olika cyklister påverkas av omgivningen på olika sätt. De som använde mobiltelefon samtidigt som de cyklade klarade av att hålla uppmärksamheten på en acceptabel nivå.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Han är nye generaldirektören

Han är nye generaldirektören Linköping vti:s nytillträdde generaldirektör är en riktig Svensson....Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, är en myndighet utan några myndighetsuppgifter......Källa: Affarsliv.com


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt


2017-06-15

Så ska fler åka kollektivt på landsbygden

I mars 2016 startade Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, i Linköping forskning på uppdrag av näringsdepartementet...tycker om sin bil, säger Jessica Berg, forskare på vti, som tillsamma...Källa: Fria Tidningar