Tema Vintermodell - Etapp 3: förbättring, uppdatering och känslighetsanalys

Ladda ner
Staffan Möller

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska effekterna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. En första version av Vintermodellen, med alla dess delmodeller, redovisades 2006 i VTI rapport 531 (Tema Vintermodell. Etapp 2. Huvudrapport) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-6420. Eftersom ambitionen med den första versionen av Vintermodellen var att åstadkomma en körbar prototyp finns det inom olika delområden eller modeller förbättringsmöjligheter. De kan medföra högst varierande arbetsinsatser, från några timmars enkelt arbete till mycket omfattande analyser, modelleringar och programmeringsinsatser. Redovisningen av projektet inleds med en listning av angelägna kort- och långsiktiga rättningar och förbättringar av Vintermodellen med tillhörande rangordning (prioritet 1–3). I nästa kapitel beskrivs de genomförda rättningar/förbättringar som getts prioritet 1. Rapporten avslutas med en känslighetsanalys av Vintermodellen. Där bedöms osäkerheten i de olika delmodellerna och konstateras att, när det gäller den samhällsekonomiska totalkostnaden, har osäkerheten i olycksrisk och allvarlighetsföljd störst påverkan. Eftersom syftet med Vintermodellen är att jämföra olika strategier och åtgärder med varandra är inte den totala samhällsekonomiska kostnaden det mest intressanta utan i stället skillnaden i samhällskostnad mellan olika alternativ, det vill säga vilken nytta man får av förändringar i strategier och åtgärder. En sådan marginalkostnadsanalys har gjorts på underlag som tagits fram i samband med beräkning av den samhällsekonomiska totalkostnaden. Här kan nyttan beräknas av mer saltning som sänker andelen is- /snöväglag och ökar andelen barmarksväglag. Det visar sig då att de viktigaste komponenterna för den samhällsekonomiska marginalkostnaden är minskningen i olyckskostnad och därnäst minskningen i restidskostnad.

TRÄFFA OSS


22-24
okt

Persontrafik 2018

VTI-forskare deltar på konferensen Persontrafik på Svenska mässan 22-24 oktober, 2018. Möt Anders Lindström som deltar i programpunkten "Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)", Maria Börjesson som deltar i programpunkten "Fördelning och rättvisa i...
5-6
dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

Konferensen Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region arrangeras i Vilnius. VTI medverkar i organiserandet av konferensen och som talare.
9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 

SENASTE NYTT


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.