Sustainable smart-parking management for connected and autonomous vehicles

Ladda ner
Yacine Atif

Trafik som består av sökande efter parkeringsplats är ett växande problem och utgör en avsevärd del av trafiken i stadskärnor. Nya möjligheter att lösa detta problem kommer dock finnas när fordonen är uppkopplade till infrastrukturen. Till exempel, ultraljudsensorer och magnetiska sensorer är redan monterade i taket på många parkeringshus för att detektera tillgängligheten av en parkeringsplats, och dessa sensorer kan ge information om lediga parkeringsplatser i realtid. Vidare, smarta sensorer för trafikmätning, som också kan se förflyttning av enskilda fordon, finns redan i många städer och på motorvägar. Denna rapport föreslår en algoritm till en molnbaserad parkeringstjänst som använder ovanstående typ av data för att välja den bästa parkeringen i ett visst parkeringsområde.

Lösningen på problemet att välja bästa parkering omfattar en rad kriterier som kan inkludera preferenser från användare, kommuner och parkeringsbolag. Användare kan till exempel ha vissa preferenser med avseende på gångavstånd till destinationen, kommuner kan föredra att sprida trafiken för att minska trafikstockningarna i stadskärnan och parkeringsbolag försöker maximera parkeringars utnyttjandegrad för att öka avkastningen på fastighetsinvesteringar. För att lösa detta parkeringsproblem användes en optimeringsalgoritm baserad på en beslutsprocess med flera kriterier.

Den föreslagna SmartPark algoritmen använder en diskret Markov-kedjemodell för att prognosticera det framtida tillståndet för en parkeringsplats. Algoritmen innehåller tre modulära delar:

• Först används en sökprocess för att identifiera de förväntade ankomsttiderna på alla parkeringsplatser i det önskade parkeringsområdet. Denna process använder data från smarta stolpar som mäter trafik och trängsel inom parkeringsområdet.

• Sedan görs en prediktiv analys med hjälp av sammanställda historiska data över tidigare parkeringsanvändning för att skapa en matris som visar förändringen av tillgängliga platser på en parkeringsplats över kortare tidsperioder.

• Till sist används matrisen tillsammans med data om säsongsvariationer för att prediktera ledigheten av en parkeringsplats vid tiden för den beräknade ankomsten.

TRÄFFA OSS


4
nov

Webbinarium: We share the space – bicyclists and motor vehicles...

Cykelcentrum och SAFER bjuder in till gratis webbinarium med den senaste forskningen om cyklister och interaktionen med bilar.
5
nov

ICSC webbinarium: Single bicycle crashes as a rising problem

Cykelcentrum och Lunds universitet anordnar ett webbinarium på ämnet singelcykelolyckor som ett växande problem.
19
nov

Jämställdhet i nationell transportplan

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn anordnar ett webbinarium om jämställdhet i nationell transportplan. Vid seminariet deltar bland andra Lena Levin, forskningsledare VTI, tillsammans med Aná Gil Sola, biträdande lektor Göteborgs universitet och pratar...

SENASTE NYTT


2020-10-28

Framtida koncept för hållbar mobilitet i städer demonstreras i nytt EU-projekt

I början av 2020 lanserades SHOW, ett EU-projekt som syftar till att demonstrera och utvärdera avancerade koncept för hållbar mobilitet i verkliga stadsmiljöer.


2020-10-27

Kunskap från Kina ska bidra till elektrifiering av svenska transportsystemet

Kina har en stark position som elbilsland och har på kort tid tagit snabba steg i elektrifieringen av transportsystem och sammankoppling med intelligenta och smarta städer. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om...


2020-10-23

Körsimulatorer i utbildningen kan öka trafiksäkerheten

Forskare från VTI undersöker om körsimulatorer i förarutbildningen för B-körkort kan vara ett bra hjälpmedel vid utbildningen och även bidra till en tydligare och mer rättvis process vid förarprovet.


2020-10-22

45 miljoner till Mistra SAMS för forskning om vardagslivets resande

Forskningsprogrammet Mistra SAMS, som leds av VTI och KTH, tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att...


2020-10-22

Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar

Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden mikroplaster i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. En ny studie från VTI visar att befintliga modeller för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen behöver utvecklas för att kunna simulera däck- och vägslitage.


2020-10-20

Nordiskt samarbete ska öka livslängden hos textilier

Genom att fördubbla livslängden för textilier går det att minska klimatpåverkan med 40-50 procent. Ändå hamnar de flesta textilier i hushållssoporna efter användning istället för att återanvändas eller återvinnas. Nu startar ett tvåårigt nordiskt samarbetsprojekt för att öka cirkuläriteten av textilier.


2020-10-28

Framtida koncept för hållbar mobilitet i städer demonstreras i nytt EU-projekt

I början av 2020 lanserades SHOW, ett EU-projekt som syftar till att demonstrera och utvärdera avancerade koncept för hållbar mobilitet i verkliga stadsmiljöer.


2020-10-27

Kunskap från Kina ska bidra till elektrifiering av svenska transportsystemet

Kina har en stark position som elbilsland och har på kort tid tagit snabba steg i elektrifieringen av transportsystem och sammankoppling med intelligenta och smarta städer. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om...


2020-10-23

Körsimulatorer i utbildningen kan öka trafiksäkerheten

Forskare från VTI undersöker om körsimulatorer i förarutbildningen för B-körkort kan vara ett bra hjälpmedel vid utbildningen och även bidra till en tydligare och mer rättvis process vid förarprovet.


2020-10-22

45 miljoner till Mistra SAMS för forskning om vardagslivets resande

Forskningsprogrammet Mistra SAMS, som leds av VTI och KTH, tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att...


2020-10-22

Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar

Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden mikroplaster i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. En ny studie från VTI visar att befintliga modeller för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen behöver utvecklas för att kunna simulera däck- och vägslitage.


2020-10-20

Nordiskt samarbete ska öka livslängden hos textilier

Genom att fördubbla livslängden för textilier går det att minska klimatpåverkan med 40-50 procent. Ändå hamnar de flesta textilier i hushållssoporna efter användning istället för att återanvändas eller återvinnas. Nu startar ett tvåårigt nordiskt samarbetsprojekt för att öka cirkuläriteten av textilier.