Report on simulator test results and driver acceptance of PROSPECT functions

Ladda ner
Irene Gohl
Johann Stoll
Pablo Puente Guillen
Marie-Pierre Bruyas
Marie Jaussein
Evan Gallouin
Klaus Perlet
Mats Peterson
Regina Johansson
Elin Meltzer
Mikael Ljung Aust
Julia Braeutigam
David Large

The process of developing new automotive systems includes various testing cycles to assure a save operation in traffic. Physical system testing on test tracks is very important for this purpose, but rather expensive and might only become possible in later stages of the development process. Using a virtual simulation environment offers a safe possibility of testing new systems in early stages of development. Aditionally, driver-in-the-loop tests at test track and in a virtual simulator make it possible to evaluate driver reaction and potential acceptance by the future users of those systems. Within PROSPECT the new functions are investigated under various aspects in several simulator studies and test track studies.

This deliverable D7.3 gives detailed information of conduction and results of the each study. Three studies focus exclusively on the for Vulnerable Road Users (VRUs) specifically dangerous urban intersection scenarios. The first of those studies examines the driver behaviour in a turning situation when a byciclist might be crossing. The described phenomena are looked-but-failed-to-see and failed-to-look. The second study, which provides an initial step in this line of research, analyzed the acceptance of issued forward collision warning times. The positioning of the potential accident opponent and the subjective feeling towards the criticality of the situation bythe driver were key parameters taken into account. Last, but not least the acceptance of an intersection assist autonomous emergency braking systems was tested regarding the acceptance of potential buyers. The study was run for five days in a row for each participant to be able to judge the behaviour in a comuting situation.

Two studies focused on longitudinal scenarios. Both studies followed the same design, but one was conducted on a test track and the other one in a simulator. The main objective was to investigate drivers reactions to FCW warnings and Active Steering interventions in critical VRU scenarios in case of a distraction of the driver. Additionally, the test track study was used to validate the results from the simulator study.

The results of those studies are the basis for a wide acceptance evaluation of the systems. No system is an asset in increasing road safety if it is not accepted by the user and therefore turned off, if it is not required the system to be default on in consumer tests. Complemented by an additional acceptance study where the participants had to give their opinion of those systems after they watched videos of dangerous situations, the acceptance was analyzed based on questionnaires developed in PROSPECT and reported in Deliverable 7.2. This wholistic approach allows an expert discussion on the potentials of the PROSPECT functions in the future.

TRÄFFA OSS


18-19
mar

Vintervägforum 2020

I över 50 år har Vintervägforum varit en naturlig mötesplats för alla aktörer inom vinterväghållning. Flera forskare från VTI medverkar.
12-13
maj

Electric Road Systems Conference (ERSC2020)

Välkommen till den fjärde Electric Road Systems Conference (ERSC2020). Konferensen hålls i Lund 12-13 maj 2020.
10-12
jun

Via Nordica 2020

VTI deltar med monter på Via Nordica 2020 som arrangeras i Malmö 10–12 juni av Nordiskt vägforum, NVF.

SENASTE NYTT


2020-02-13

Varning för höjning av trängselskatter

Trängselskatterna i Stockholm och Göteborg har haft avsedd effekt, även på lång sikt. Men effekten av att höja avgiften har varit liten, och höjningarna ser dessutom ut att ha försvagat stödet för trängselskatten i båda städerna.


2020-02-10

Fotgängarperspektiv i nya projekt

Två projekt med fokus på säkerhet för gångtrafikanter har nyligen startat på VTI, Smarta urbana trafikzoner (SUT) samt Säkerhet för fotgängare. Det finns kopplingar till EU-projektet Virtual som forskningschef Astrid Linder är koordinator för.


2020-02-06

Belysa kastar ljus på belysning

Tillsammans med Lunds universitet ska forskare från VTI undersöka hur utomhusbelysning kan förbättra kvaliteten på gång- och cykelresor vid skymning och mörker.


2020-01-31

Antalet omkomna fotgängare och cyklister i EU-trafiken minskar långsamt

Minst 51 300 fotgängare och 19 450 cyklister dödades på vägarna inom EU mellan 2010 och 2018. Minskning av antalet omkomna cyklister var åtta gånger långsammare än minskningen av antalet omkomna som färdas med bil. Det visar en rapport från den europeiska...


2020-01-27

Studie avråder från hastighetsbegränsningar för cykel

Cyklisters hastighet bör inte begränsas genom ytterligare lagstiftning eller genom cykelbanans utformning. Däremot kan det av trafiksäkerhetsskäl vara motiverat att dämpa cyklisters hastighet på kortare sträckor, i vissa situationer.


2020-01-13

Transportforum en kraft i omställningens tidevarv

Årets Transportforum samlade många deltagare kring den forskning och utveckling som blir allt mer angelägen, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Konferensen är den största i sitt slag och arrangerades av VTI för 37:e gången.


2020-02-13

Varning för höjning av trängselskatter

Trängselskatterna i Stockholm och Göteborg har haft avsedd effekt, även på lång sikt. Men effekten av att höja avgiften har varit liten, och höjningarna ser dessutom ut att ha försvagat stödet för trängselskatten i båda städerna.


2020-02-10

Fotgängarperspektiv i nya projekt

Två projekt med fokus på säkerhet för gångtrafikanter har nyligen startat på VTI, Smarta urbana trafikzoner (SUT) samt Säkerhet för fotgängare. Det finns kopplingar till EU-projektet Virtual som forskningschef Astrid Linder är koordinator för.


2020-02-06

Belysa kastar ljus på belysning

Tillsammans med Lunds universitet ska forskare från VTI undersöka hur utomhusbelysning kan förbättra kvaliteten på gång- och cykelresor vid skymning och mörker.


2020-01-31

Antalet omkomna fotgängare och cyklister i EU-trafiken minskar långsamt

Minst 51 300 fotgängare och 19 450 cyklister dödades på vägarna inom EU mellan 2010 och 2018. Minskning av antalet omkomna cyklister var åtta gånger långsammare än minskningen av antalet omkomna som färdas med bil. Det visar en rapport från den europeiska...


2020-01-27

Studie avråder från hastighetsbegränsningar för cykel

Cyklisters hastighet bör inte begränsas genom ytterligare lagstiftning eller genom cykelbanans utformning. Däremot kan det av trafiksäkerhetsskäl vara motiverat att dämpa cyklisters hastighet på kortare sträckor, i vissa situationer.


2020-01-13

Transportforum en kraft i omställningens tidevarv

Årets Transportforum samlade många deltagare kring den forskning och utveckling som blir allt mer angelägen, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Konferensen är den största i sitt slag och arrangerades av VTI för 37:e gången.