Recommendations for New Safety Requirements and Research

Ladda ner
Robert Thomson

The main objective of EVERSAFE is to facilitate integration of electrical vehicles (EVs) into European vehicle traffic. The performance and control characteristics of electric machines also offer more opportunities for vehicle designs and systems that benefit segments of the population, an example being semi-automated vehicles that provide mobility to an aging population. There are many opportunities for a strong market value of European vehicle manufacturers that can be exported worldwide.

Customer acceptance increases when EV safety is guaranteed for normal operation or an accident. The consequences of a negative image for EVs are considerable and will limit the development and penetration of a new vehicle type that can have financial, environmental, and social benefits for Europe. The EVERSAFE project had three main areas of research to ensure a robust market for EVs:

  1. The perceptions of electric vehicles from a user point of view
  2. Investigations of vehicle safety encompassing both active and passive vehicle safety implications that are part of the vehicle’s design
  3. Developing guidelines and recommendations for post-crash handling of electric vehicles that are not addressed in the practice for conventional (internal combustion) drivelines

The research plan was developed to identify the most high risk scenarios, investigate their potential consequences, and identify any corrective actions in terms of further research, industry standards, or government regulations.

The project used focus groups of consumers to identify perceived issues as well as expert judgement to identify specific research cases. Building on accident analysis, critical load cases for investigation for both active and passive safety were identified. Lateral and longitudinal load conditions for the vehicle were identified. For active safety the longitudinal case of interest was regenerative braking and yaw stability due to wheel hub motor failure on one wheel was the lateral case. Passive safety research was focused on pole side impacts for the lateral load case and rear end crashes for the longitudinal case. Post-crash handling of vehicles with electric drive trains was also identified as an area for investigation.

The main findings of the active safety investigations suggested that the potential failures for regenerative braking and wheel hub motors could be compensated by the drivers. Volunteer drivers participated in controlled studies in a driving simulator and a modified vehicle. For the investigated controlled cases there were no major safety issues identified, however the cases were not in real traffic and did not present complex traffic threats.

Passive safety investigations used component tests of battery cells, full scale crash tests, and numerical simulations to study the risks during a crash. The tested cells and vehicle crash tests demonstrated good safety levels. The simulations and component tests were useful to identify that the main risk for vehicles is crushing the battery pack and battery modules.

The safe handling of electric vehicles after a crash requires updates to the conventional rescue operations. The main issue is to identify when an electric vehicle is involved in a crash and to ensure the high voltage system is disconnected and preferably neutralized.

The results of the EVERSAFE project indicate that the general level of EV safety is quite high and that no critical safety issues have been identified. There are areas where the industry should develop universal standards to improve the driver interaction with the new EV systems and minimise the risk of crashes due to inappropriate driver expectations. When a crash with an EV occurs there appears to be little chance for fire or the emission of toxic substances, but there needs to be more work to assist the firefighters in identifying EVs, disconnecting electrical systems, and possibly neutralizing batteries after a crash.

Improving safety for the road user is an ongoing process and EVERSAFE has recommendations to further improve the good level of safety of the existing vehicle fleet. The results of EVERSAFE indicate that current and potential owners of vehicles with electric drivetrains should not consider these vehicles as less safe than vehicles with conventional (internal combustion) drivetrains.

TRÄFFA OSS


14
nov

Workshop: Goda exempel för en ökad andel kollektivtrafik

K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik), Lunds universitet och VTI ordnar en gemensam halvdagsworkshop kring goda exempel för en ökad kollektivtrafik i regioner och kommuner. Under workshopen presenteras resultat från forskningsprojektet "Modeller...
4-5
dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

Konferensen Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region arrangeras 2019 i Tallinn, Estland. VTI medverkar i organiserandet av konferensen.
8-9
jan

Transportforum 2020

Transportforum hålls 8-9 januari 2020 i Linköping Konsert & Kongress.

SENASTE NYTT


2019-10-30

Kilometerskatt beräknas ha största miljöeffekt

Hur kan miljöstyrande avgifter och andra åtgärder minska godstransporternas miljöpåverkan? VTI har deltagit i ett forskningsprojekt som har undersökt just detta.


2019-10-28

Mer och säkrare cykling för äldre

Att cykla är bra både för hälsa och miljö. Det kan ge frihet och möjlighet att ta sig ut, inte minst för äldre. Men med åldern kan tröskeln för att ta cykeln istället för bilen bli högre. Kanske har orken och balansen försämrats, eller så har man blivit rädd...


2019-10-24

VTI och SAFER anordnar världens största konferens om trafik- och transportpsykologi i Göteborg

I augusti 2020 arrangerar VTI tillsammans med SAFER den internationella konferensen om trafik- och transportpsykologi (ICTTP) i Göteborg. ICTTP arrangeras vart fjärde år och den här är den sjunde i ordningen.


2019-10-23

Forskning och utbildning i ny tågsimulator

VTI utvecklar en tågsimulator som ska användas för att utbilda lokförare och tågklarerare i det nya signalsystem som Trafikverket håller på att införa i Sverige. I uppdraget ingår även forskning kring utbildning i simulatormiljö och hur det nya systemet...


2019-10-23

Ny studie kartlägger sjömäns psykiska hälsa

Att arbeta till sjöss och vara hemifrån i långa perioder kan vara psykiskt påfrestande. I en förstudie ska forskare på VTI undersöka hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland fartygspersonal i Sverige och hur rederiernas förebyggande arbete fungerar.


2019-10-22

Inbjudan till pressträff om projekt Chans Till Dispens

Chans Till Dispens är namnet på ett projekt som utvecklat en modell för träning av ögonrörelser och körträning. Modellen syftar till att öka möjligheterna för personer med synfältsbortfall att köra trafiksäkert och därmed kunna behålla sina körkort. 25 oktober bjuder projektet in till pressträff i Kalmar för att berätta om modellen.


2019-10-30

Kilometerskatt beräknas ha största miljöeffekt

Hur kan miljöstyrande avgifter och andra åtgärder minska godstransporternas miljöpåverkan? VTI har deltagit i ett forskningsprojekt som har undersökt just detta.


2019-10-28

Mer och säkrare cykling för äldre

Att cykla är bra både för hälsa och miljö. Det kan ge frihet och möjlighet att ta sig ut, inte minst för äldre. Men med åldern kan tröskeln för att ta cykeln istället för bilen bli högre. Kanske har orken och balansen försämrats, eller så har man blivit rädd...


2019-10-24

VTI och SAFER anordnar världens största konferens om trafik- och transportpsykologi i Göteborg

I augusti 2020 arrangerar VTI tillsammans med SAFER den internationella konferensen om trafik- och transportpsykologi (ICTTP) i Göteborg. ICTTP arrangeras vart fjärde år och den här är den sjunde i ordningen.


2019-10-23

Forskning och utbildning i ny tågsimulator

VTI utvecklar en tågsimulator som ska användas för att utbilda lokförare och tågklarerare i det nya signalsystem som Trafikverket håller på att införa i Sverige. I uppdraget ingår även forskning kring utbildning i simulatormiljö och hur det nya systemet...


2019-10-23

Ny studie kartlägger sjömäns psykiska hälsa

Att arbeta till sjöss och vara hemifrån i långa perioder kan vara psykiskt påfrestande. I en förstudie ska forskare på VTI undersöka hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland fartygspersonal i Sverige och hur rederiernas förebyggande arbete fungerar.


2019-10-22

Inbjudan till pressträff om projekt Chans Till Dispens

Chans Till Dispens är namnet på ett projekt som utvecklat en modell för träning av ögonrörelser och körträning. Modellen syftar till att öka möjligheterna för personer med synfältsbortfall att köra trafiksäkert och därmed kunna behålla sina körkort. 25 oktober bjuder projektet in till pressträff i Kalmar för att berätta om modellen.