Kornform och mekaniska egenskaper hos grov ballast enligt nya europastandarder

Ladda ner
Henrik Broms

Detta projekt behandlar nya Europastandarder för provning av kornform och

mekaniska egenskaper hos grov ballast. Följande europastandarder har

studerats: - Bestämning av kornform med flisighetsindex (SS-EN 933-3) -

Bestämning av motstånd mot fragmentering (krossning) med Los Angelesprovning

(SS-EN 1097-2) - Bestämning av motstånd mot nötning med - micro-Devalprovning

(SS-EN 1097-1) - Bestämning av motstånd mot nötning från dubbdäck (Nordiska

metoden) (SS-EN 1097-9). EG:s byggproduktdirektiv av år 1989 syftar till att

säkerställa fri rörlighet av alla byggprodukter inom EU genom harmonisering

av den nationella lagstiftningen om väsentliga krav på byggprodukter. De

väsentliga kraven är: 1. Bärförmåga, stadga och beständighet 2. Brandskydd

3. Hygien, hälsa och miljö 4. Säkerhet vid användning 5. Bullerskydd 6.

Energihushållning. EU-kommissionen har givit det europeiska

standardiseringsorganet CEN (Comité Européen de Normalisation) mandat att

utforma de tekniska specifikationerna eller produktstandarderna för olika

byggprodukter och däribland ballast. Produktstandarderna är s.k.

harmoniserade standarder, i vilka en bilaga ZA definierar de krav som följer

av byggproduktdirektivet. En ballastprodukt som uppfyller kraven i bilaga ZA

för en viss användning får ett CE-märke, där CE står för "Conformité

Européenne". CE-märket är dock ingen kvalitetsstämpel utan bara ett bevis på

att produkten uppfyller de väsentliga kraven enligt ovan och att den därmed

kan röra sig fritt på marknaden. Att en ballastprodukt överensstämmer med de

tekniska kraven kan bestyrkas på två olika sätt (system 2+ och system 4).

System 4 baseras på producentens egenkontroll, varvid producenten intygar

själv överensstämmelse med angivna krav. System 2+ är avsett för ballast vid

användningsområden med höga säkerhetskrav och innebär att ett s.k. anmält

organ certifierar produktionskontrollen och utfärdar ett intyg och sedan

fortlöpande övervakar produktionskontrollen. SWEDAC utser "anmälda organ" i

Sverige. Nordcert och VUC är exempel på sådana organ. I juni 2004 infördes

CE-märkning som enda möjliga grund för att visa att en ballastprodukt är en

bestyrkt produkt. I Sverige har Boverket beslutat att ballast till

asfaltbeläggningar, ballast till obundna bärlager till belagda vägar och

Banverkets makadamballast klass I skall bestyrkas enligt system 2+, medan

övriga ballastprodukter får bestyrkas enligt system 4. Specifikationer

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-07-10

För lite planering kring hållbara turistresor

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.


2017-06-30

VTI i Almedalen 2017

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2017. Almedalsveckan pågår 2-9 juli.


2017-06-29

Tomas Svensson utsedd till generaldirektör på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för VTI. Tomas har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag 29 juni.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Han är nye generaldirektören

Han är nye generaldirektören Linköping vti:s nytillträdde generaldirektör är en riktig Svensson....Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, är en myndighet utan några myndighetsuppgifter......Källa: Affarsliv.com


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt


2017-06-15

Så ska fler åka kollektivt på landsbygden

I mars 2016 startade Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, i Linköping forskning på uppdrag av näringsdepartementet...tycker om sin bil, säger Jessica Berg, forskare på vti, som tillsamma...Källa: Fria Tidningar