Kornform och mekaniska egenskaper hos grov ballast enligt nya europastandarder

Ladda ner
Henrik Broms

Detta projekt behandlar nya Europastandarder för provning av kornform och

mekaniska egenskaper hos grov ballast. Följande europastandarder har

studerats: - Bestämning av kornform med flisighetsindex (SS-EN 933-3) -

Bestämning av motstånd mot fragmentering (krossning) med Los Angelesprovning

(SS-EN 1097-2) - Bestämning av motstånd mot nötning med - micro-Devalprovning

(SS-EN 1097-1) - Bestämning av motstånd mot nötning från dubbdäck (Nordiska

metoden) (SS-EN 1097-9). EG:s byggproduktdirektiv av år 1989 syftar till att

säkerställa fri rörlighet av alla byggprodukter inom EU genom harmonisering

av den nationella lagstiftningen om väsentliga krav på byggprodukter. De

väsentliga kraven är: 1. Bärförmåga, stadga och beständighet 2. Brandskydd

3. Hygien, hälsa och miljö 4. Säkerhet vid användning 5. Bullerskydd 6.

Energihushållning. EU-kommissionen har givit det europeiska

standardiseringsorganet CEN (Comité Européen de Normalisation) mandat att

utforma de tekniska specifikationerna eller produktstandarderna för olika

byggprodukter och däribland ballast. Produktstandarderna är s.k.

harmoniserade standarder, i vilka en bilaga ZA definierar de krav som följer

av byggproduktdirektivet. En ballastprodukt som uppfyller kraven i bilaga ZA

för en viss användning får ett CE-märke, där CE står för "Conformité

Européenne". CE-märket är dock ingen kvalitetsstämpel utan bara ett bevis på

att produkten uppfyller de väsentliga kraven enligt ovan och att den därmed

kan röra sig fritt på marknaden. Att en ballastprodukt överensstämmer med de

tekniska kraven kan bestyrkas på två olika sätt (system 2+ och system 4).

System 4 baseras på producentens egenkontroll, varvid producenten intygar

själv överensstämmelse med angivna krav. System 2+ är avsett för ballast vid

användningsområden med höga säkerhetskrav och innebär att ett s.k. anmält

organ certifierar produktionskontrollen och utfärdar ett intyg och sedan

fortlöpande övervakar produktionskontrollen. SWEDAC utser "anmälda organ" i

Sverige. Nordcert och VUC är exempel på sådana organ. I juni 2004 infördes

CE-märkning som enda möjliga grund för att visa att en ballastprodukt är en

bestyrkt produkt. I Sverige har Boverket beslutat att ballast till

asfaltbeläggningar, ballast till obundna bärlager till belagda vägar och

Banverkets makadamballast klass I skall bestyrkas enligt system 2+, medan

övriga ballastprodukter får bestyrkas enligt system 4. Specifikationer

TRÄFFA OSS


14
nov

Seminarium - Modellering av cykeltrafik

Välkommen till en eftermiddag om aktuell forskning kring modellering av cykeltrafik. Intresset för cykel som färdmedel och trafikslag ökar. Det finns dock ett behov av bättre beslutsunderlag och analysverktyg för att bedöma effekter på cyklingen vid både...
7
dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.
10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-10-23

Osäkerhet om cykelregler leder till brott

En enkätstudie från VTI visar att många anser att reglerna för cyklister är oklara, vilket leder till osäkerhet och regelbrott. Forskarna rekommenderar enklare, mer anpassade trafikregler, bättre infrastruktur och mer riktad information till cyklister.


2017-10-17

Konferens för nationell transportforskning

I Stockholm 17–18 oktober hålls Nationella transportforskningskonferensen för sjätte gången. VTI är med som en av sju organisatörer och deltar med många presentationer i flera discipliner.


2017-10-16

ERPUG Forum

Den 19–20 oktober, 2017 är det femte gången som konferensen European Road Profile Users Group (ERPUG) hålls, denna gång i Rambölls huvudkontor i Köpenhamn.


2017-10-16

Säkerhet vid kolonnkörning testad i simulator

En simulatorstudie visar att fordon i en kooperativ kolonnkörning klarar av att hantera om en bil plötsligt svänger in mellan två av fordonen. Resultaten av studien presenteras på konferenserna FAST-zero’17 och ITSC 2017 i Japan.


2017-10-11

Forskare: Vi måste göra det svårare att köra in i stadskärnan

Vad krävs? Enligt Sonja Forward, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, måste det bli mer attraktivt och enkelt att cykla....Sonja Forward, forskare vti......Källa: Sveriges Radio


2017-10-09

Ny rapport visar på värdet av sportfiske och fisketurism

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan generera värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Besöksnäringens behov behöver därför vägas in i fiske- och vattenförvaltningen. Detta visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut...


2017-10-23

Osäkerhet om cykelregler leder till brott

En enkätstudie från VTI visar att många anser att reglerna för cyklister är oklara, vilket leder till osäkerhet och regelbrott. Forskarna rekommenderar enklare, mer anpassade trafikregler, bättre infrastruktur och mer riktad information till cyklister.


2017-10-17

Konferens för nationell transportforskning

I Stockholm 17–18 oktober hålls Nationella transportforskningskonferensen för sjätte gången. VTI är med som en av sju organisatörer och deltar med många presentationer i flera discipliner.


2017-10-16

ERPUG Forum

Den 19–20 oktober, 2017 är det femte gången som konferensen European Road Profile Users Group (ERPUG) hålls, denna gång i Rambölls huvudkontor i Köpenhamn.


2017-10-16

Säkerhet vid kolonnkörning testad i simulator

En simulatorstudie visar att fordon i en kooperativ kolonnkörning klarar av att hantera om en bil plötsligt svänger in mellan två av fordonen. Resultaten av studien presenteras på konferenserna FAST-zero’17 och ITSC 2017 i Japan.


2017-10-09

Ny rapport visar på värdet av sportfiske och fisketurism

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan generera värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Besöksnäringens behov behöver därför vägas in i fiske- och vattenförvaltningen. Detta visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut...


2017-09-25

Möt en älg i simulator

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen. I dem kan man testa förarens reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag. Simulatorn kan ge en förståelse av hur viktigt det är att anpassa hastigheten.


2017-10-11

Forskare: Vi måste göra det svårare att köra in i stadskärnan

Vad krävs? Enligt Sonja Forward, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, måste det bli mer attraktivt och enkelt att cykla....Sonja Forward, forskare vti......Källa: Sveriges Radio


2017-09-20

"Det går inte att bara förbjuda dubbdäcken"

Mats Gustafsson, forskare på vti, samarbetar med Anders Ljungman kring studier av......Källa: Linköpings universitet


2017-09-19

Linköping får förarlösa bussar

Trafiken ingår i ett forskningsprojekt där Linköpings universitet, vti och flera andra partners ingår....försök, säger Anna Anund, forskningsledare vid vti, till nyhetsbrevet Nordic Road and Transport...Källa: Bussmagasinet


2017-09-09

Forskning ska få bilister och cyklister att bli sams

vid Statens väg- och transportforskningsinstut, vti, i Linköping.......Källa: svt.se


2017-09-07

Nya och högre p-avgifter minskar bilresorna

Så skulle sambanden se ut. I alla fall enligt Roger Pyddoke på Statens väg och transportforskningsinstitut som har gjort en studie i just Uppsala som utgått just från de här scenariot.......Källa: Sveriges Radio


2017-09-04

Bilfria stadsdelar - en del av framtiden

som Linköpings universitet driver tillsammans med vti, statens väg och transportforskningsinstitut. -...sätt, säger Andreas Tapani, forskningschef vid vti.......Källa: Linköpings universitet