Kornform och mekaniska egenskaper hos grov ballast enligt nya europastandarder

Ladda ner
Henrik Broms

Detta projekt behandlar nya Europastandarder för provning av kornform och

mekaniska egenskaper hos grov ballast. Följande europastandarder har

studerats: - Bestämning av kornform med flisighetsindex (SS-EN 933-3) -

Bestämning av motstånd mot fragmentering (krossning) med Los Angelesprovning

(SS-EN 1097-2) - Bestämning av motstånd mot nötning med - micro-Devalprovning

(SS-EN 1097-1) - Bestämning av motstånd mot nötning från dubbdäck (Nordiska

metoden) (SS-EN 1097-9). EG:s byggproduktdirektiv av år 1989 syftar till att

säkerställa fri rörlighet av alla byggprodukter inom EU genom harmonisering

av den nationella lagstiftningen om väsentliga krav på byggprodukter. De

väsentliga kraven är: 1. Bärförmåga, stadga och beständighet 2. Brandskydd

3. Hygien, hälsa och miljö 4. Säkerhet vid användning 5. Bullerskydd 6.

Energihushållning. EU-kommissionen har givit det europeiska

standardiseringsorganet CEN (Comité Européen de Normalisation) mandat att

utforma de tekniska specifikationerna eller produktstandarderna för olika

byggprodukter och däribland ballast. Produktstandarderna är s.k.

harmoniserade standarder, i vilka en bilaga ZA definierar de krav som följer

av byggproduktdirektivet. En ballastprodukt som uppfyller kraven i bilaga ZA

för en viss användning får ett CE-märke, där CE står för "Conformité

Européenne". CE-märket är dock ingen kvalitetsstämpel utan bara ett bevis på

att produkten uppfyller de väsentliga kraven enligt ovan och att den därmed

kan röra sig fritt på marknaden. Att en ballastprodukt överensstämmer med de

tekniska kraven kan bestyrkas på två olika sätt (system 2+ och system 4).

System 4 baseras på producentens egenkontroll, varvid producenten intygar

själv överensstämmelse med angivna krav. System 2+ är avsett för ballast vid

användningsområden med höga säkerhetskrav och innebär att ett s.k. anmält

organ certifierar produktionskontrollen och utfärdar ett intyg och sedan

fortlöpande övervakar produktionskontrollen. SWEDAC utser "anmälda organ" i

Sverige. Nordcert och VUC är exempel på sådana organ. I juni 2004 infördes

CE-märkning som enda möjliga grund för att visa att en ballastprodukt är en

bestyrkt produkt. I Sverige har Boverket beslutat att ballast till

asfaltbeläggningar, ballast till obundna bärlager till belagda vägar och

Banverkets makadamballast klass I skall bestyrkas enligt system 2+, medan

övriga ballastprodukter får bestyrkas enligt system 4. Specifikationer

SENASTE NYTT


2018-01-17

E-handel sämre för klimatet än vanlig handel

...nsportforskningsinstitut. Hushåll som e-handlar mat fortsätter åka lika...Men just bilresorna har inte minskat, säger Malin Henriksson, forskare vid statens väg- och transportforskningsinstitut vti...Källa: Sveriges Radio


2018-01-12

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

som har gjorts av forskaren Johan Ihlström vid vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Bussmagasinet


2018-01-11

Tomas Eneroth inledningstalade på Transportforum 2018

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det upprepade infrastrukturminister Tomas Eneroth flera gånger när han inledningstalade på årets Transportforum, det 35:e i ordningen.


2018-01-10

Studie om cykling och alkohol

Många ser fördelar med cykel som färdmedel när de är måttligt alkoholpåverkade. Att cykla med alkohol i kroppen tycks vara socialt accepterat, trots att de intervjuade framhåller en rad nackdelar. Detta framgår av en VTI-studie som ingår i ett större forskningsprogram finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond.


2018-01-09

VTI värd för nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Regeringen har gett VTI i uppdrag att leda ett kunskapscentrum för cykel under åren 2018–2021. På Transportforum 10–11 januari anordnar VTI en workshop om hur ett cykelcentrum kan bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad.


2018-01-09

Nordens största transportkonferens öppnar i morgon

10 – 11 januari är det dags för Transportforum, Nordens största konferens för transportsektorn med nära 90 sessioner och över 360 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar och temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd.


2018-01-11

Tomas Eneroth inledningstalade på Transportforum 2018

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det upprepade infrastrukturminister Tomas Eneroth flera gånger när han inledningstalade på årets Transportforum, det 35:e i ordningen.


2018-01-10

Studie om cykling och alkohol

Många ser fördelar med cykel som färdmedel när de är måttligt alkoholpåverkade. Att cykla med alkohol i kroppen tycks vara socialt accepterat, trots att de intervjuade framhåller en rad nackdelar. Detta framgår av en VTI-studie som ingår i ett större forskningsprogram finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond.


2018-01-09

VTI värd för nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Regeringen har gett VTI i uppdrag att leda ett kunskapscentrum för cykel under åren 2018–2021. På Transportforum 10–11 januari anordnar VTI en workshop om hur ett cykelcentrum kan bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad.


2018-01-09

Nordens största transportkonferens öppnar i morgon

10 – 11 januari är det dags för Transportforum, Nordens största konferens för transportsektorn med nära 90 sessioner och över 360 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar och temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd.


2017-12-29

Mer forskning behövs om hårdare krav på vinterdäck

Det krävs mer forskning om vinterdäck och tunga fordon på väg för att kunna avgöra om vinterdäck på alla axlar verkligen skulle minska olyckor med omkomna eller allvarligt skadade. Innan kunskapen finns bör inga ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon...


2017-12-21

Regeringsuppdrag till VTI om utsläpp av mikroplast

Regeringen har gett VTI i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. VTI får möjlighet att använda totalt 15 miljoner kronor under 3 år för att genomföra uppdraget.


2018-01-17

E-handel sämre för klimatet än vanlig handel

...nsportforskningsinstitut. Hushåll som e-handlar mat fortsätter åka lika...Men just bilresorna har inte minskat, säger Malin Henriksson, forskare vid statens väg- och transportforskningsinstitut vti...Källa: Sveriges Radio


2018-01-12

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

som har gjorts av forskaren Johan Ihlström vid vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Bussmagasinet


2017-12-26

Sopsaltning som miljöbov

vid statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: svt.se


2017-12-15

Små medel för vinterväghållning orskar högre kostnader för halkolyckor

vinterväghållningen, säger forskaren Anna Arvidsson vid vti....med ett motorfordon, enligt forskning vid vti.......Källa: Infrasverige.se


2017-11-27

Snabb utveckling av självkörande bilar

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....exempel om det är isiga vägar, säger Jonas Jonsson på vti:......Källa: Sveriges Radio


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio