Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan

Ladda ner

Denna rapport redovisar en översiktlig analys av hur klimatförändringen kan komma att påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet är att den ska utgöra underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen kommer att tas fram av avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.

De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade på scenarier som ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade förändringar av klimatet på global nivå, och beräkningar av SMHI för Sverige. För flertalet av de beräknade förändringarna och effekterna råder osäkerhet. För vissa är osäkerheten mycket stor och större och snabbare förändringar liksom allvarligare effekter kan inträffa. I rapporten redovisas flera möjliga effekter av klimatförändringen för svensk sjö- och luftfart. Ett exempel avseende flyget är att den förhöjda lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar flygplanens lyftförmåga. Detta leder till minskad lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan det leda till inställda och försenade flyg. Även om det i första hand drabbar flygplatser i varmare delar av världen kommer försenade och inställda flyg från dessa flygplatser i sin tur ge upphov till försenade och inställda flyg över hela världen. Flygplatser kommer att få minskade behov av avisning och även minskad användning av salt och kemikalier för väg- och andra markanläggningar.

För sjöfarten innebär minskad isutbredning generellt längre fraktsäsong samt minskade behov av isbrytningsåtgärder. För Östersjön kan det dock trots den minskade isutbredningen innebära att det krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras

Risken för översvämningar orsakade av höga vattenflöden på grund av långvarig nederbörd eller kraftiga regn och stormar kommer att öka. Detta kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och det förekommer redan idag tillfällen med långa avstängningstider vilket kan komma att påverka framkomlighet till som från flygplatser och hamnar samt annan verksamhet som berör flyg och sjöfart. Hamnar och kustnära flygplatser kan komma att behöva anpassas för att kunna upprätthålla sina aktiviteter och verksamheter.

TRÄFFA OSS


25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, 2020 skjuts upp till augusti 2021.
9-11
sep

European Transport Conference

ETC, European Transport Conference kommer i år att arrangeras online.
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.