Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan

Ladda ner

Denna rapport redovisar en översiktlig analys av hur klimatförändringen kan komma att påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet är att den ska utgöra underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen kommer att tas fram av avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.

De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade på scenarier som ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade förändringar av klimatet på global nivå, och beräkningar av SMHI för Sverige. För flertalet av de beräknade förändringarna och effekterna råder osäkerhet. För vissa är osäkerheten mycket stor och större och snabbare förändringar liksom allvarligare effekter kan inträffa. I rapporten redovisas flera möjliga effekter av klimatförändringen för svensk sjö- och luftfart. Ett exempel avseende flyget är att den förhöjda lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar flygplanens lyftförmåga. Detta leder till minskad lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan det leda till inställda och försenade flyg. Även om det i första hand drabbar flygplatser i varmare delar av världen kommer försenade och inställda flyg från dessa flygplatser i sin tur ge upphov till försenade och inställda flyg över hela världen. Flygplatser kommer att få minskade behov av avisning och även minskad användning av salt och kemikalier för väg- och andra markanläggningar.

För sjöfarten innebär minskad isutbredning generellt längre fraktsäsong samt minskade behov av isbrytningsåtgärder. För Östersjön kan det dock trots den minskade isutbredningen innebära att det krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras

Risken för översvämningar orsakade av höga vattenflöden på grund av långvarig nederbörd eller kraftiga regn och stormar kommer att öka. Detta kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och det förekommer redan idag tillfällen med långa avstängningstider vilket kan komma att påverka framkomlighet till som från flygplatser och hamnar samt annan verksamhet som berör flyg och sjöfart. Hamnar och kustnära flygplatser kan komma att behöva anpassas för att kunna upprätthålla sina aktiviteter och verksamheter.

TRÄFFA OSS


4
nov

Webbinarium: We share the space – bicyclists and motor vehicles...

Cykelcentrum och SAFER bjuder in till gratis webbinarium med den senaste forskningen om cyklister och interaktionen med bilar.
5
nov

ICSC webbinarium: Single bicycle crashes as a rising problem

Cykelcentrum och Lunds universitet anordnar ett webbinarium på ämnet singelcykelolyckor som ett växande problem.
19
nov

Jämställdhet i nationell transportplan

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn anordnar ett webbinarium om jämställdhet i nationell transportplan. Vid seminariet deltar bland andra Lena Levin, forskningsledare VTI, tillsammans med Aná Gil Sola, biträdande lektor Göteborgs universitet och pratar...

SENASTE NYTT


2020-10-28

Framtida koncept för hållbar mobilitet i städer demonstreras i nytt EU-projekt

I början av 2020 lanserades SHOW, ett EU-projekt som syftar till att demonstrera och utvärdera avancerade koncept för hållbar mobilitet i verkliga stadsmiljöer.


2020-10-27

Kunskap från Kina ska bidra till elektrifiering av svenska transportsystemet

Kina har en stark position som elbilsland och har på kort tid tagit snabba steg i elektrifieringen av transportsystem och sammankoppling med intelligenta och smarta städer. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om...


2020-10-23

Körsimulatorer i utbildningen kan öka trafiksäkerheten

Forskare från VTI undersöker om körsimulatorer i förarutbildningen för B-körkort kan vara ett bra hjälpmedel vid utbildningen och även bidra till en tydligare och mer rättvis process vid förarprovet.


2020-10-22

45 miljoner till Mistra SAMS för forskning om vardagslivets resande

Forskningsprogrammet Mistra SAMS, som leds av VTI och KTH, tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att...


2020-10-22

Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar

Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden mikroplaster i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. En ny studie från VTI visar att befintliga modeller för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen behöver utvecklas för att kunna simulera däck- och vägslitage.


2020-10-20

Nordiskt samarbete ska öka livslängden hos textilier

Genom att fördubbla livslängden för textilier går det att minska klimatpåverkan med 40-50 procent. Ändå hamnar de flesta textilier i hushållssoporna efter användning istället för att återanvändas eller återvinnas. Nu startar ett tvåårigt nordiskt samarbetsprojekt för att öka cirkuläriteten av textilier.


2020-10-28

Framtida koncept för hållbar mobilitet i städer demonstreras i nytt EU-projekt

I början av 2020 lanserades SHOW, ett EU-projekt som syftar till att demonstrera och utvärdera avancerade koncept för hållbar mobilitet i verkliga stadsmiljöer.


2020-10-27

Kunskap från Kina ska bidra till elektrifiering av svenska transportsystemet

Kina har en stark position som elbilsland och har på kort tid tagit snabba steg i elektrifieringen av transportsystem och sammankoppling med intelligenta och smarta städer. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om...


2020-10-23

Körsimulatorer i utbildningen kan öka trafiksäkerheten

Forskare från VTI undersöker om körsimulatorer i förarutbildningen för B-körkort kan vara ett bra hjälpmedel vid utbildningen och även bidra till en tydligare och mer rättvis process vid förarprovet.


2020-10-22

45 miljoner till Mistra SAMS för forskning om vardagslivets resande

Forskningsprogrammet Mistra SAMS, som leds av VTI och KTH, tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att...


2020-10-22

Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar

Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden mikroplaster i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. En ny studie från VTI visar att befintliga modeller för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen behöver utvecklas för att kunna simulera däck- och vägslitage.


2020-10-20

Nordiskt samarbete ska öka livslängden hos textilier

Genom att fördubbla livslängden för textilier går det att minska klimatpåverkan med 40-50 procent. Ändå hamnar de flesta textilier i hushållssoporna efter användning istället för att återanvändas eller återvinnas. Nu startar ett tvåårigt nordiskt samarbetsprojekt för att öka cirkuläriteten av textilier.