Investigation of driver sleepiness in FOT data: final report of the project SleepEYE II, part 2

Ladda ner
David Hallvig
Emanuel Hasselberg
Jordanka Kovaceva
Per Sörner
Martin Krantz
John-Fredrik Grönvall

Driver sleepiness contributes to a great number of motor vehicle accidents every year. In order to reduce the number of sleepiness related accidents, more knowledge on e.g. prevalence, countermeasures and driver behaviour is needed. Data from field operational tests (FOT) has a potential to provide such knowledge with high ecological validity. The objective of the project was to propose and evaluate methods for identification of driver sleepiness in FOT data. More specifically, the aim was to identify objective indicators of sleepiness – based on driving behaviour, eye blink behaviour and models of circadian rhythm – and to evaluate a subjective video scoring method for estimating driver sleepiness levels. Data from two separate projects were used: 1) the ViP-project SleepEYE, in which a controlled field test was conducted, and 2) euroFOT, which was a large scale FOT. In a first step the data quality of blink-based indicators obtained from a camera system was evaluated. It was concluded that the data quality had to be improved and thus, a new detection algorithm was devised and implemented. The new detection algorithm had an acceptable detection rate (approximately 50 %) when applied to data from the SleepEYE field test, but for euroFOT data the number of identified blinks was very low (< 5 blinks/min) in about half of the trips. There is thus a need for further improvements of the blink detection algorithm. An in-depth study on indicators of driver sleepiness was carried out using data collected in the SleepEYE experiment, with the purpose of employing the best indicators to study driver sleepiness in the euroFOT database. The most promising indicators were found to be mean blink duration and number of line crossings. A sleepiness classifier was suggested based on the distribution of the data (i.e. visual inspection). When applied to SleepEYE data the classifier was found to have good specificity while the sensitivity of the classifier was not so good. From euroFOT no true data on the drivers’ sleepiness levels were available and it was therefore not possible to evaluate the performance of the classifier. However, an explorative analysis showed that only very few data points were classified as sleepy. This may be reasonable since most trips were conducted during daytime, but it is a somewhat disappointing result for the project. A study was carried out on whether it is possible to use video recordings of drivers in order to estimate the drivers’ self-rated level of sleepiness. Forty participants rated 54 one-minute video clips of an equal number of sleepy and alert drivers on a scale with three levels (alert, first signs of sleepiness, very sleepy). The results of the study showed that performing such observer rated sleepiness (ORS) estimations on drivers is extremely difficult. The videos available in FOTs are usually of rather poor quality which, clearly limits the possibility of making reliable observer rated sleepiness estimations. In conclusion, studying driver sleepiness in (existing) FOT data is difficult, for several reasons: 1) eye camera based indicators suffer from detection errors and low detection rate, 2) driving-based indicators are influenced by e.g. road curvature and traffic density, 3) models of sleepiness cannot be used since no information on hours slept and time awake is available, and 4) video scoring is not reliable, at least not given the quality of the available video recordings. In future studies on driver sleepiness in FOTs sleepiness should be addressed in the FOT design. Some information about the drivers' sleep and sleepiness (ratings, sleep diaries, etc.) must be collected during the test; otherwise it will be very difficult to get any useful results.

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-12-07

Så kan hot och våld mot bussförare och tågvärdar minska

Bussförare och tågvärdar upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke. Det framgår av en ny forskningrapport om hot och våld. I rapporten ger forskarna också förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.


2017-12-05

Fart i försäljningen av tågsimulatorer

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. Green Cargo har köpt 9 bärbara simulatorer för träning av lokförare som kör godståg.


2017-12-05

Fria resor i kollektivtrafiken för äldre

I Västra Götalandsregionen erbjuder flera kommuner fria kollektivtrafikresor för pensionärer. Ändå är det många som avstår att åka kollektivt. VTI undersöker i ett projekt vad som påverkar äldres resande.


2017-12-04

Nytt projekt utvärderar priser och utbud i kollektivtrafik

Ett nytt projekt ska utvärdera hur pris och utbud kan anpassas efter variationer i efterfrågan och samtidigt ge maximal samhällsnytta. Projektet genomförs av VTI tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen i Region Uppsala, Örebro Universitet och Scania...


2017-11-30

Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet, istället måste flera olika trafikformer integreras i samma system. Där är bilen en viktig del. VTI avrapporterar idag ett regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd.


2017-11-29

Prövar ny metod för planering av tågtidtabeller

Planering av tågtidtabeller sker varje år med mycket manuellt arbete. Eftersom det idag saknas optimeringshjälpmedel är det omöjligt att veta om tidtabellen skulle kunna vara bättre. VTI ska nu pröva en ny metod att lägga tågtidtabeller som ger samhället största möjliga nytta


2017-12-07

Så kan hot och våld mot bussförare och tågvärdar minska

Bussförare och tågvärdar upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke. Det framgår av en ny forskningrapport om hot och våld. I rapporten ger forskarna också förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.


2017-12-05

Fart i försäljningen av tågsimulatorer

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. Green Cargo har köpt 9 bärbara simulatorer för träning av lokförare som kör godståg.


2017-12-05

Fria resor i kollektivtrafiken för äldre

I Västra Götalandsregionen erbjuder flera kommuner fria kollektivtrafikresor för pensionärer. Ändå är det många som avstår att åka kollektivt. VTI undersöker i ett projekt vad som påverkar äldres resande.


2017-12-04

Nytt projekt utvärderar priser och utbud i kollektivtrafik

Ett nytt projekt ska utvärdera hur pris och utbud kan anpassas efter variationer i efterfrågan och samtidigt ge maximal samhällsnytta. Projektet genomförs av VTI tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen i Region Uppsala, Örebro Universitet och Scania...


2017-11-30

Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet, istället måste flera olika trafikformer integreras i samma system. Där är bilen en viktig del. VTI avrapporterar idag ett regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd.


2017-11-29

Prövar ny metod för planering av tågtidtabeller

Planering av tågtidtabeller sker varje år med mycket manuellt arbete. Eftersom det idag saknas optimeringshjälpmedel är det omöjligt att veta om tidtabellen skulle kunna vara bättre. VTI ska nu pröva en ny metod att lägga tågtidtabeller som ger samhället största möjliga nytta


2017-11-27

Snabb utveckling av självkörande bilar

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....exempel om det är isiga vägar, säger Jonas Jonsson på vti:......Källa: Sveriges Radio


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-11-13

Sopsaltning och lånecyklar ska få fler att cykla i vinter

väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, vti. Saltar tio mil cykelväg......Källa: svt.se


2017-11-06

Forskare tonar ner miljölarm om dieselbilar

Lena Nerhagen, forskare på vti, Statens Väg och transportforskningsinstitut, är kritisk till debatten:......Källa: Dagens Nyheter


2017-10-20

Gummi en bristfälligt utnyttjad resurs

mer än i dag i anläggningsverksamheten, enligt vti. Drygt 85 000 ton uttjänta dack samlas årligen...energiutvinning, en alldeles för hög andel anser vti som ser stora möjligheter att använda gummits u...Källa: Entreprenad


2017-10-11

Forskare: Vi måste göra det svårare att köra in i stadskärnan

Vad krävs? Enligt Sonja Forward, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, måste det bli mer attraktivt och enkelt att cykla....Sonja Forward, forskare vti......Källa: Sveriges Radio