Frost modelling and pavement temperatures: summer pavement temperatures and frost modelling: licentiate thesis

Ladda ner
Åke Hermansson

Temperatur och fuktighet är mycket väsentliga parametrar vid beskrivning av tillståndet i en vägkropp. Hög fuktighet innebär oftast nedsatt bärighet med kortare livslängd för konstruktionen som följd. En frusen vägkropp har större bärighet än motsvarande konstruktion under vår eller sen höst. Själva tjälningen innebär dock också påfrestningar på vägkroppen eftersom den lyfts i olika grad och i olika riktningar i samband med tjällyftningen. Egenskaperna hos en asfaltbeläggning varierar dramatiskt med temperaturen. Kall beläggning är hård och spröd, medan den vid höga temperaturer får försämrad bärighet. En numerisk modell har utvecklats för beräkning av temperaturer sommartid i en vägkropp med särskild betoning på asfaltbeläggning. Dessutom har en modell för vinterförhållanden utvecklats för att kunna beskriva tjällyftning m.m. Detta för att nå större insikt i de processer som råder när en vägkropp fryser. Modellen utgör också ett effektivt verktyg för att bättre förstå väsentliga faktorer som har samband med tjäldjup och tjällyftning. I föreliggande avhandling jämförs beräknade värden för tjällyftning och tjäldjup med ett antal mätningar i fält.

Dessutom har utrustning för frystester i laboratorium utvecklats. Erfarenheter från sådana tester och fältmätningar har använts vid utvecklingen av den numeriska modellen för tjälning av vägar. Vid frystesterna har särskilt intresse ägnats åt tjällyftningshastighet, vattenuppsugning och kyleffekt. Erfarenheterna från frystester och fältmätningar har jämförts med vad som finns rapporerat i litteraturen.

Numeriska modellen för beräkning av temperaturer sommartid har visat sig ge god överensstämmelse med mätningar av beläggningstemperaturer på tre olika nivåer i en väg väster om Stockholm. Beräknade temperaturer har också jämförts med de som fås med den modell som tagits fram inom SUPERPAVE (d v s the asphalt binder specification, developed under the Strategic Highway Research Program (SHRP) USA) för beräkning av högsta temperatur i en asfaltbeläggning. Enligt författarens åsikt så används i SUPERPAVE ett felaktigt antagande om att jämvikt skulle råda när högsta temperaturen nås en varm sommardag. Detta ger en överskattning av temperaturen vilket kompenseras i SUPERPAVE genom att man också antar att högsta temperaturen nås vid vindstyrka 4.5 m/s istället för vid svaga vindar, som författaren menar vore mer realistiskt.

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-19

Var femte struntar i trafikregler

Studier som Sonja Forward på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort......Källa: Bohusläningen


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-07-10

För lite planering kring hållbara turistresor

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.


2017-06-30

VTI i Almedalen 2017

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2017. Almedalsveckan pågår 2-9 juli.


2017-06-29

Tomas Svensson utsedd till generaldirektör på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för VTI. Tomas har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag 29 juni.


2017-08-19

Var femte struntar i trafikregler

Studier som Sonja Forward på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort......Källa: Bohusläningen


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Han är nye generaldirektören

Han är nye generaldirektören Linköping vti:s nytillträdde generaldirektör är en riktig Svensson....Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, är en myndighet utan några myndighetsuppgifter......Källa: Affarsliv.com


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt