Fler äldre bilförare i trafiken - färre olyckor per individ?

Ladda ner
Liisa Hakamies-Blomqvist

Denna studie har undersökt om äldre (65-84 år) bilförares olycksutveckling

till någon del skulle kunna förklaras med teorin att sällsynta företeelser är

förknippade med högre risk jämfört med vanligt förekommande företeelser

(enligt Smeeds lag). Vår hypotes var att då äldre bilförares närvaro i

trafiken ökar (fler äldre med körkort, mer bilanvändning), ökar olyckorna

inte i samma mån utan mindre än vad en motsvarande lineär ökning skulle

innebära. Olycksmaterialet har hämtats från Vägverkets olycksregister och

exponeringsdata av två typer har utnyttjats: dels självrapporterade

bilkörningsfrekvenser i en årlig enkätstudie och dels statistik om

körkortsinnehav. Separata analyser gjordes på samtliga olyckor respektive

olyckor med personskador (lindrigt och svårt skadade samt döda) som följd.

Anledningen till denna uppdelning var att ändrade rapporteringsrutiner

medförde ett minskat antal rapporterade egendomsskadeolyckor. Under den

period och på den del av vägnätet som studerades, 1983-99 respektive statliga

vägar, ökade inte det totala antalet olyckor normerat till antingen per

bilförare eller per körkortsinnehavare. Betraktar vi i stället olyckor med

personskador som följd och därmed en mer enhetlig olycksserie, finner vi en

tydlig minskning av olyckstalen per person mellan 1983 och 1999, både bland

de äldre och i hela den undersökta förargruppen (18-84 år). För att eliminera

effekter av en allmän olycksutveckling, relaterades utvecklingen av äldre

bilförares risk med riskutvecklingen i hela förarpopulationen under åren

1983-1999. Då analysen baserades på alla olyckor, hade de äldres

olycksinblandning en minskande trend jämfört med hela förarpopulationen,

oberoende av vilket exponeringsmått (körkortsinnehavare eller bilförare) som

användes. Då analysen baserades på personskadeolyckor försvann denna trend.

Slutsatsen blir att hypotesen fick visst stöd, eftersom ökningen av de äldres

olyckor inte var i paritet med deras ökade exponering i trafiken. I

verklighet är denna trend sannolikt ännu tydligare, eftersom de i analysen

använda exponeringsmåtten, antalet körkortshavare och antalet bilförare, inte

fångar upp de äldres mer frekventa bilkörning på individuell nivå. Samtidigt

ger bortfallet av lindriga olyckor en skenbart fördelaktigare riskbild för de

yngre förarna, eftersom äldreolyckor oftare är av allvarligare typ. I detta

notat har, som ett biresultat, data även presenterats som beskriver

utveckling av bilkörningen för andra grupper än äldre. Det visade sig t.ex.

att antalet aktiva bilförare ökat stort i antal bland dem som snart inträder

i pensionsåldern (55-64 år) och att antalet yngre förare (20-24 år) som ofta

kör bil minskat kraftigt under perioden.

TRÄFFA OSS


4-5
sep

Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet arrangeras varje höst sedan 1957 i Tylösand. Temat för årets seminarium är "Så delar vi vägen - Tryggt och säkert. VTI deltar i programkommittén för seminariet.
18
okt

Plusenergiforum

18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum på Elmia Kongress- och konserthus. VTI medverkar genom forskaren Jessica Berg.
9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 

SENASTE NYTT


2018-07-05

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

​Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur det skulle kunna se ut och fungera. Resultaten är positiva.


2018-07-04

VTI en av vinnarna i innovationstävling

VTI var med i ett av de vinnande lagen i Naturvårdsverkets innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp. Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog under Almedalsveckan i Visby.


2018-07-02

Nationellt cykelbokslut för 2017

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.


2018-06-29

VTI i Almedalen

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2018. Almedalsveckan pågår 1-8 juli.


2018-06-28

Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser under 2016.


2018-06-25

Samma resultat i körtest med eller utan ADHD

I en simulatorstudie har forskare på VTI jämfört bilförare med och utan ADHD. Resultaten påvisade inte skillnader i körbeteende eller upplevelse av körningen. Mindre körsimulatorer skulle kunna användas mer för att studera effekter av funktionsnedsättningar och behov av körträning.


2018-07-05

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

​Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur det skulle kunna se ut och fungera. Resultaten är positiva.


2018-07-04

VTI en av vinnarna i innovationstävling

VTI var med i ett av de vinnande lagen i Naturvårdsverkets innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp. Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog under Almedalsveckan i Visby.


2018-07-02

Nationellt cykelbokslut för 2017

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.


2018-06-29

VTI i Almedalen

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2018. Almedalsveckan pågår 1-8 juli.


2018-06-28

Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser under 2016.


2018-06-25

Samma resultat i körtest med eller utan ADHD

I en simulatorstudie har forskare på VTI jämfört bilförare med och utan ADHD. Resultaten påvisade inte skillnader i körbeteende eller upplevelse av körningen. Mindre körsimulatorer skulle kunna användas mer för att studera effekter av funktionsnedsättningar och behov av körträning.


2018-03-23

Experten: Finns en övertro på självkörande bilar

i dag skulle klara detta, säger Andreas Tapani på vti. Natten till måndagen miste en kvinna livet...Andreas Tapani, forskningschef på statliga vti.......Källa: Ny Teknik


2018-01-24

Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka

vid Väg- och transportforskningsinstitutet (vti). Inte kommit upp...Källa: Motormännens Riksförbund, Statens Väg- och transportforskningsinstitut (vti). Publicerad : 24 januari 2018 20.21......Källa: svt.se


2018-01-21

VTI: Landsbygden underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen

vti: Landsbygden underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen...Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. vti - alltså Statens väg och transportforskningsinstitut......Källa: Sveriges Radio


2018-01-17

E-handel sämre för klimatet än vanlig handel

...nsportforskningsinstitut. Hushåll som e-handlar mat fortsätter åka lika...Men just bilresorna har inte minskat, säger Malin Henriksson, forskare vid statens väg- och transportforskningsinstitut vti...Källa: Sveriges Radio


2018-01-12

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

som har gjorts av forskaren Johan Ihlström vid vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Bussmagasinet


2017-12-26

Sopsaltning som miljöbov

vid statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: svt.se