Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2001: resultat från VTI:s observationsstudie år 2001

Ladda ner
Sixten Nolen

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i Sverige. De senaste årens mätningar har genomförts på uppdrag av Vägverket. Studiernas syfte är att beskriva förändringar i cykelhjälmsanvändningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige under de två första veckorna i september. Totalt ingår 157 mätplatser som observerats under ca två timmar. Samma orter och mätplatser har använts varje år.

Observationerna inriktas primärt mot fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2. Barn (grundskolor), 3. Vuxna (arbetsplatser), 4. Vuxna och barn blandat (Allmänna cykelstråk).

I föreliggande rapport redovisas övergripande resultat från samtliga års mätningar, men redovisning av mer detaljerade resultat gäller för den senaste observationsstudien 2001. Mätningarna år 2001 omfattar data från samtliga 21 orter och från 156 mätplatser. Vid analysen av observationsmätningarna har tonvikten lagts vid eventuella förändringar i hjälmanvändning mellan de två senaste årens mätningar, dvs. mellan år 2000 och 2001.

Resultaten från VTIs cykelhjälmsobservationer 2001 visar generellt på en minskad hjälmanvändning bland barn och en oförändrad användning bland vuxna jämfört med året innan. Dessa tendenser har gällt sedan 1998. År 2001 var det bara vissa vuxna cyklister vid arbetsplatser som uppvisade ökad hjälmanvändning jämfört med år 2000. Det gäller dels vuxna vid arbetsplatser i större orter, dels manliga cyklister vid arbetsplatser totalt.

Den genomsnittliga hjälmanvändningen räknat över samtliga cyklistkategorier uppgick år 2001 till 15,4 %. Det är visserligen en marginell minskning jämfört med året innan, men det är en fortsättning på den nedåtgående tendens i användningen som började 1998.  

TRÄFFA OSS


5-6
dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

Konferensen Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region arrangeras i Vilnius. VTI medverkar i organiserandet av konferensen och som talare.
9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 
25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, arrangeras i Göteborg. 

SENASTE NYTT


2018-11-20

Forskningsprogrammet transportekonomi höll sin första resultatkonferens

Forskningsprogrammet Transportekonomi höll 15 november sin första resultatkonferens. Ett 50-tal deltagare, antingen på plats i Stockholm eller via webben, fick ta del av sju olika presentationer av relevant och tillämpbar transportekonomisk forskning.


2018-11-08

Ny teknik för att undersöka resvanor öppnar möjligheter

Alternativa resvaneundersökningar kan ibland ersätta traditionella, men då måste syftet vara tydligt. VTI har testat insamlingsmetoderna webbenkät och mobilapp under olika förutsättningar i en pilotundersökning tillsammans med Trafikanalys och Trivector.


2018-11-07

VTI kartlägger cykelträngsel

Cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg – det är en fråga som engagerar. Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om är problemet så stort så att det får samhällsekonomiska konsekvenser.


2018-11-01

Regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader överlämnat

VTI har sedan 2013 haft flera uppdrag från regeringen att ta fram underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. 1 november 2018 redovisades det senaste uppdraget, Samkost 3. Uppdraget har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart.


2018-10-26

Pedagogikutveckling med tågsimulatorer

Det är hög koncentration och många aha-upplevelser när tågklarerare får prova på att sitta ”på andra sidan” mot var de vanligtvis befinner sig. De är de som styr vilka tåg som ska köra och när. I VTI:s tågsimulatorer får de i stället prova på miljön och...


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-11-20

Forskningsprogrammet transportekonomi höll sin första resultatkonferens

Forskningsprogrammet Transportekonomi höll 15 november sin första resultatkonferens. Ett 50-tal deltagare, antingen på plats i Stockholm eller via webben, fick ta del av sju olika presentationer av relevant och tillämpbar transportekonomisk forskning.


2018-11-08

Ny teknik för att undersöka resvanor öppnar möjligheter

Alternativa resvaneundersökningar kan ibland ersätta traditionella, men då måste syftet vara tydligt. VTI har testat insamlingsmetoderna webbenkät och mobilapp under olika förutsättningar i en pilotundersökning tillsammans med Trafikanalys och Trivector.


2018-11-07

VTI kartlägger cykelträngsel

Cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg – det är en fråga som engagerar. Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om är problemet så stort så att det får samhällsekonomiska konsekvenser.


2018-11-01

Regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader överlämnat

VTI har sedan 2013 haft flera uppdrag från regeringen att ta fram underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. 1 november 2018 redovisades det senaste uppdraget, Samkost 3. Uppdraget har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart.


2018-10-26

Pedagogikutveckling med tågsimulatorer

Det är hög koncentration och många aha-upplevelser när tågklarerare får prova på att sitta ”på andra sidan” mot var de vanligtvis befinner sig. De är de som styr vilka tåg som ska köra och när. I VTI:s tågsimulatorer får de i stället prova på miljön och...


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.