Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2001

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2001: resultat från VTI:s observationsstudie år 2001

Ladda ner
Sixten Nolen

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i Sverige. De senaste årens mätningar har genomförts på uppdrag av Vägverket. Studiernas syfte är att beskriva förändringar i cykelhjälmsanvändningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige under de två första veckorna i september. Totalt ingår 157 mätplatser som observerats under ca två timmar. Samma orter och mätplatser har använts varje år.

Observationerna inriktas primärt mot fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2. Barn (grundskolor), 3. Vuxna (arbetsplatser), 4. Vuxna och barn blandat (Allmänna cykelstråk).

I föreliggande rapport redovisas övergripande resultat från samtliga års mätningar, men redovisning av mer detaljerade resultat gäller för den senaste observationsstudien 2001. Mätningarna år 2001 omfattar data från samtliga 21 orter och från 156 mätplatser. Vid analysen av observationsmätningarna har tonvikten lagts vid eventuella förändringar i hjälmanvändning mellan de två senaste årens mätningar, dvs. mellan år 2000 och 2001.

Resultaten från VTIs cykelhjälmsobservationer 2001 visar generellt på en minskad hjälmanvändning bland barn och en oförändrad användning bland vuxna jämfört med året innan. Dessa tendenser har gällt sedan 1998. År 2001 var det bara vissa vuxna cyklister vid arbetsplatser som uppvisade ökad hjälmanvändning jämfört med år 2000. Det gäller dels vuxna vid arbetsplatser i större orter, dels manliga cyklister vid arbetsplatser totalt.

Den genomsnittliga hjälmanvändningen räknat över samtliga cyklistkategorier uppgick år 2001 till 15,4 %. Det är visserligen en marginell minskning jämfört med året innan, men det är en fortsättning på den nedåtgående tendens i användningen som började 1998.  

TRÄFFA OSS


4-5
sep

Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet arrangeras varje höst sedan 1957 i Tylösand. Temat för årets seminarium är "Så delar vi vägen - Tryggt och säkert. VTI deltar i programkommittén för seminariet.
18
okt

Plusenergiforum

18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum på Elmia Kongress- och konserthus. VTI medverkar genom forskaren Jessica Berg.
22-24
okt

Persontrafik 2018

VTI-forskare deltar på konferensen Persontrafik på Svenska mässan 22-24 oktober, 2018. Möt Anders Lindström som deltar i programpunkten "Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)", Maria Börjesson som deltar i programpunkten "Fördelning och rättvisa i...

SENASTE NYTT


2018-07-05

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

​Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur det skulle kunna se ut och fungera. Resultaten är positiva.


2018-07-04

VTI en av vinnarna i innovationstävling

VTI var med i ett av de vinnande lagen i Naturvårdsverkets innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp. Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog under Almedalsveckan i Visby.


2018-07-02

Nationellt cykelbokslut för 2017

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.


2018-06-28

Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser under 2016.


2018-06-25

Samma resultat i körtest med eller utan ADHD

I en simulatorstudie har forskare på VTI jämfört bilförare med och utan ADHD. Resultaten påvisade inte skillnader i körbeteende eller upplevelse av körningen. Mindre körsimulatorer skulle kunna användas mer för att studera effekter av funktionsnedsättningar och behov av körträning.


2018-06-21

Fler åtgärder nödvändiga mot olagliga körskolor

Att handledare för övningskörning max får ha 15 handledartillstånd har inte minskat problemet med olagliga körskolor. Detta konstaterar forskare på VTI i en ny rapport. Forskarna föreslår en lång rad åtgärder som behöver kombineras för att få bukt med det växande problemet.


2018-07-05

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

​Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur det skulle kunna se ut och fungera. Resultaten är positiva.


2018-07-04

VTI en av vinnarna i innovationstävling

VTI var med i ett av de vinnande lagen i Naturvårdsverkets innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp. Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog under Almedalsveckan i Visby.


2018-07-02

Nationellt cykelbokslut för 2017

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.


2018-06-28

Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser under 2016.


2018-06-25

Samma resultat i körtest med eller utan ADHD

I en simulatorstudie har forskare på VTI jämfört bilförare med och utan ADHD. Resultaten påvisade inte skillnader i körbeteende eller upplevelse av körningen. Mindre körsimulatorer skulle kunna användas mer för att studera effekter av funktionsnedsättningar och behov av körträning.


2018-06-21

Fler åtgärder nödvändiga mot olagliga körskolor

Att handledare för övningskörning max får ha 15 handledartillstånd har inte minskat problemet med olagliga körskolor. Detta konstaterar forskare på VTI i en ny rapport. Forskarna föreslår en lång rad åtgärder som behöver kombineras för att få bukt med det växande problemet.