Communication technology and travel demand models

Ladda ner
Maria Börjesson

Transportation planners have traditionally focused onphysical travel only, and disregarded the fact that other modesof communication may influence travel demand. However, moderntelecommunications are rapidly increasing the accessibility toactivities that previously only could be reached by physicaltransportation. This development calls for methods to analyseinteractions between telecommunications and transport systems.The objective of this thesis is to accomplish a betterunderstanding of if and how impacts of information technologycould be implemented in travel demand models. An important partof this issue is to investigate what kind of data that isneeded.

This thesis also aims at investigating whether theCommunication Survey, KOM, collected by Swedish Institute forTransport and Communications, SIKA, can be used to improvetransport modelling with respect to how moderntelecommunications influence travel demand. KOM is a one-daytravel and communication diary survey, including information onthe respondents telecommuting habits as well as socio-economicstatus. One problem was the small sample size in KOM, whichmade the analyses uncertain. Since KOM is collected on a yearlybasis, it is still possible to apply similar analysis methodswithin a few years, using a larger data set, which might enableextended analyses. The small sample in KOM available to date isbest suited for general descriptive analyses of communicationpatterns in Sweden. The main conclusions of the paper aretherefore connected to the methods and future datacollection.

The thesis includes three papers. The first paper tested amodel approach that assumes substitution between travel andnon-travel based communication, using the KOM database. Traveldemand models are in general constructed as nested logit modelswith frequency, mode and destination choice levels. In thepaper, non-travel based modes of communication were included inthe choice set of such a model. The non-travel based modes ofcommunication considered were Internet (and e-mail), ordinarymail and telephone contacts. The model was developed for postand bank activities only, since that was the only activity forwhich the numbers of contacts and trips were large enough toallow model estimation. Several conclusions could be drawn.Describing the utility of the non-travel based alternatives isdifficult and needs more research. The analysisis also verysensitive to how activities are defined. It is furtheressential that the data collection is more process orientedthan traditional cross-sectional data is when analysing traveland telecommunications interactions. That is, habits ofperforming particular activities, including both trips anddifferent types of contacts, must be studied. The second andthird papers investigate telecommuting. As a first step toreach the goal of forecasting telecommuting, the second paperexamined the characteristics of current telecommuters by use ofKOM. This was mainly accomplished by estimating a telecommutingadoption model of logit type. However, only 122 employees outof 7578 actually telecommutes full days at home. Thesetelecommuters work primarily in information- and service-basedindustrial sectors concerned with computers, finance orcommunication. The difficulties in describing the utility ofthe telecommunications based alternatives (representing”no travel”) concerned also the telecommutingadoption model. Also impacts on travel from telecommuting wereinvestigated. Comparing the average commuting distance showedthat employees who exclusively telecommute full days havelonger commuting distances than others, but that othertelecommuters do not have longer average commuting distances.Telecommuting in general does not seem to be influenced by lowaccessibility to the labour market.

The third paper used data collected from a working sitewithin the company Ericsson, located in the office district ofNacka Strand in Stockholm during the autumn 2002. Thetelecommuting frequency was substantially higher at Ericssonthan in the workforce as a whole. The propensity to adopttelecommuting was modelled as a function of socio-economicvariables and access to technical equipment, work tasksuitability and management attitudes, as perceived by theemployees. The focuswas to identify tools that the company canuse to promote telecommuting, and to find incentives for thecompany to promote telecommuting. Technical equipment, suitablework tasks and managers attitude were identified as constraintsfor telecommuting. The employees also perceived that theybecame more efficient and saved time when telecommuting.

TRÄFFA OSS


2
maj

Seminarium samhällskostnader och flygbuller

VTI bjuder in till ett seminarium 2 maj 2018. Samuel Lindgren, VTI, presenterar en uppsats som syftar till att skatta sambandet mellan huspriser och buller från flygtrafik samt att diskutera dess implikationer för hushållens betalningsvilja för minskade...
9
maj

Avslutningsseminarium för forskningsprojekt om...

VTI driver ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kallat Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel. Projektet finansieras av Energimyndigheten och avslutas i juni 2018. Vi genomför den 9 maj ett avslutningsseminarium  för att...
16-18
maj

Road Safety on Five Continents (RS5C)

VTI arrangerar RS5C i Sydkorea i maj 2018.

SENASTE NYTT


2018-04-25

Bilskatteeffekter lika i all landsbygd i Sverige

Styrmedel som ökade bilrelaterade skatter slår hårdare mot invånare på landsbygd än i storstad. I en studie konstaterar Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms Stad tillsammans med forskare från VTI att bilberoendet är ungefär samma i all landsbygd över hela Sverige, vilket innebär att effekten inte skiljer sig åt mellan norr och söder.


2018-04-24

VTI inleder forskningssamarbete med Qatar

Representanter för Qatars inrikesdepartement och transportdepartement samt det nationella universitetet i Qatar besökte den 23 april VTI för att underteckna en avsiktsförklaring om ett utbyte kring trafiksäkerhetsforskning mellan Sverige och Qatar. Avsiktsförklaringen ingår som en del i arbetet med att öka utbytet mellan länderna.


2018-04-17

Så kan kostnaderna i busstrafiken minska

I trafiken blir det ofta köer på morgonen och på eftermiddagen när många är på väg till och från arbete och skola. Det skapar inte bara stress för pendlarna, utan också ökade kostnader för kollektivtrafiken. Ny forskning visar att små förändringar i...


2018-04-13

VTI och Linköpings universitet utvecklar simulatorer för ambulanssjukvårdare

VTI har inlett en förstudie till ett kommande samarbetsprojekt med Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) och Linköpings universitet. Planen är att ge ambulanspersonal möjligheten att öva på kritiska vårdmoment under säkra och kontrollerade former – i en fordonssimulator.


2018-04-12

Världsunik elväg invigd – eRoadArlanda

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket och många namnkunniga talare invigde igår innovationsprojektet eRoadArlanda. Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI, är projektledare för elvägen som är den första i...


2018-03-29

Svensk trafiksäkerhet sprids internationellt

Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet och VTI:s forskning har bidragit till att säkerheten ökat. I VTI:s uppdrag ligger att sprida forskningsresultat till andra länder och att ta del av vad som görs för att öka trafiksäkerheten globalt. VTI ordnar därför konferensen Road Safety on Five Continents, i år i Sydkorea.


2018-04-25

Bilskatteeffekter lika i all landsbygd i Sverige

Styrmedel som ökade bilrelaterade skatter slår hårdare mot invånare på landsbygd än i storstad. I en studie konstaterar Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms Stad tillsammans med forskare från VTI att bilberoendet är ungefär samma i all landsbygd över hela Sverige, vilket innebär att effekten inte skiljer sig åt mellan norr och söder.


2018-04-24

VTI inleder forskningssamarbete med Qatar

Representanter för Qatars inrikesdepartement och transportdepartement samt det nationella universitetet i Qatar besökte den 23 april VTI för att underteckna en avsiktsförklaring om ett utbyte kring trafiksäkerhetsforskning mellan Sverige och Qatar. Avsiktsförklaringen ingår som en del i arbetet med att öka utbytet mellan länderna.


2018-04-17

Så kan kostnaderna i busstrafiken minska

I trafiken blir det ofta köer på morgonen och på eftermiddagen när många är på väg till och från arbete och skola. Det skapar inte bara stress för pendlarna, utan också ökade kostnader för kollektivtrafiken. Ny forskning visar att små förändringar i...


2018-04-13

VTI och Linköpings universitet utvecklar simulatorer för ambulanssjukvårdare

VTI har inlett en förstudie till ett kommande samarbetsprojekt med Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) och Linköpings universitet. Planen är att ge ambulanspersonal möjligheten att öva på kritiska vårdmoment under säkra och kontrollerade former – i en fordonssimulator.


2018-04-12

Världsunik elväg invigd – eRoadArlanda

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket och många namnkunniga talare invigde igår innovationsprojektet eRoadArlanda. Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI, är projektledare för elvägen som är den första i...


2018-03-29

Svensk trafiksäkerhet sprids internationellt

Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet och VTI:s forskning har bidragit till att säkerheten ökat. I VTI:s uppdrag ligger att sprida forskningsresultat till andra länder och att ta del av vad som görs för att öka trafiksäkerheten globalt. VTI ordnar därför konferensen Road Safety on Five Continents, i år i Sydkorea.


2018-03-23

Experten: Finns en övertro på självkörande bilar

i dag skulle klara detta, säger Andreas Tapani på vti. Natten till måndagen miste en kvinna livet...Andreas Tapani, forskningschef på statliga vti.......Källa: Ny Teknik


2018-01-24

Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka

vid Väg- och transportforskningsinstitutet (vti). Inte kommit upp...Källa: Motormännens Riksförbund, Statens Väg- och transportforskningsinstitut (vti). Publicerad : 24 januari 2018 20.21......Källa: svt.se


2018-01-21

VTI: Landsbygden underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen

vti: Landsbygden underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen...Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. vti - alltså Statens väg och transportforskningsinstitut......Källa: Sveriges Radio


2018-01-17

E-handel sämre för klimatet än vanlig handel

...nsportforskningsinstitut. Hushåll som e-handlar mat fortsätter åka lika...Men just bilresorna har inte minskat, säger Malin Henriksson, forskare vid statens väg- och transportforskningsinstitut vti...Källa: Sveriges Radio


2018-01-12

Mer trakasserier, mindre våld mot bussförare

som har gjorts av forskaren Johan Ihlström vid vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Bussmagasinet


2017-12-26

Sopsaltning som miljöbov

vid statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: svt.se