Communication technology and travel demand models

Ladda ner
Maria Börjesson

Transportation planners have traditionally focused onphysical travel only, and disregarded the fact that other modesof communication may influence travel demand. However, moderntelecommunications are rapidly increasing the accessibility toactivities that previously only could be reached by physicaltransportation. This development calls for methods to analyseinteractions between telecommunications and transport systems.The objective of this thesis is to accomplish a betterunderstanding of if and how impacts of information technologycould be implemented in travel demand models. An important partof this issue is to investigate what kind of data that isneeded.

This thesis also aims at investigating whether theCommunication Survey, KOM, collected by Swedish Institute forTransport and Communications, SIKA, can be used to improvetransport modelling with respect to how moderntelecommunications influence travel demand. KOM is a one-daytravel and communication diary survey, including information onthe respondents telecommuting habits as well as socio-economicstatus. One problem was the small sample size in KOM, whichmade the analyses uncertain. Since KOM is collected on a yearlybasis, it is still possible to apply similar analysis methodswithin a few years, using a larger data set, which might enableextended analyses. The small sample in KOM available to date isbest suited for general descriptive analyses of communicationpatterns in Sweden. The main conclusions of the paper aretherefore connected to the methods and future datacollection.

The thesis includes three papers. The first paper tested amodel approach that assumes substitution between travel andnon-travel based communication, using the KOM database. Traveldemand models are in general constructed as nested logit modelswith frequency, mode and destination choice levels. In thepaper, non-travel based modes of communication were included inthe choice set of such a model. The non-travel based modes ofcommunication considered were Internet (and e-mail), ordinarymail and telephone contacts. The model was developed for postand bank activities only, since that was the only activity forwhich the numbers of contacts and trips were large enough toallow model estimation. Several conclusions could be drawn.Describing the utility of the non-travel based alternatives isdifficult and needs more research. The analysisis also verysensitive to how activities are defined. It is furtheressential that the data collection is more process orientedthan traditional cross-sectional data is when analysing traveland telecommunications interactions. That is, habits ofperforming particular activities, including both trips anddifferent types of contacts, must be studied. The second andthird papers investigate telecommuting. As a first step toreach the goal of forecasting telecommuting, the second paperexamined the characteristics of current telecommuters by use ofKOM. This was mainly accomplished by estimating a telecommutingadoption model of logit type. However, only 122 employees outof 7578 actually telecommutes full days at home. Thesetelecommuters work primarily in information- and service-basedindustrial sectors concerned with computers, finance orcommunication. The difficulties in describing the utility ofthe telecommunications based alternatives (representing”no travel”) concerned also the telecommutingadoption model. Also impacts on travel from telecommuting wereinvestigated. Comparing the average commuting distance showedthat employees who exclusively telecommute full days havelonger commuting distances than others, but that othertelecommuters do not have longer average commuting distances.Telecommuting in general does not seem to be influenced by lowaccessibility to the labour market.

The third paper used data collected from a working sitewithin the company Ericsson, located in the office district ofNacka Strand in Stockholm during the autumn 2002. Thetelecommuting frequency was substantially higher at Ericssonthan in the workforce as a whole. The propensity to adopttelecommuting was modelled as a function of socio-economicvariables and access to technical equipment, work tasksuitability and management attitudes, as perceived by theemployees. The focuswas to identify tools that the company canuse to promote telecommuting, and to find incentives for thecompany to promote telecommuting. Technical equipment, suitablework tasks and managers attitude were identified as constraintsfor telecommuting. The employees also perceived that theybecame more efficient and saved time when telecommuting.

TRÄFFA OSS


22
nov

Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys 2017

Forskare från VTI deltar i Naturvårdsverkets årliga koneferens "Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys" för att prata om konsekvensutredningar och samhällsekonomiska analyser vid regelgivning.
7
dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.
10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-11-15

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp


2017-11-13

Sopsaltning och lånecyklar ska få fler att cykla i vinter

väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, vti. Saltar tio mil cykelväg......Källa: svt.se


2017-11-06

Forskare tonar ner miljölarm om dieselbilar

Lena Nerhagen, forskare på vti, Statens Väg och transportforskningsinstitut, är kritisk till debatten:......Källa: Dagens Nyheter


2017-10-30

Fler cyklister minskar skaderisken

Enligt en studie från VTI finns det stor potential i att använda trafikmodeller som underlag för att studera skaderisken hos cyklister. Modellberäkningar i Göteborg och en observationsstudie i Stockholm visar bland annat att skaderisken för cyklister minskar ju fler de blir.


2017-10-25

Nya klimatsäkra lösningar för hårda ytor i städer

Genom att bygga täta konstruktioner för maximal livslängd och minimalt underhåll skapas oflexibla system som ökar påfrestningarna på stadsträd och försämrar lokalklimatet. Ett större projekt har utrett hur man kan skapa dränerande hårda ytor som behåller...


2017-11-15

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp


2017-10-30

Fler cyklister minskar skaderisken

Enligt en studie från VTI finns det stor potential i att använda trafikmodeller som underlag för att studera skaderisken hos cyklister. Modellberäkningar i Göteborg och en observationsstudie i Stockholm visar bland annat att skaderisken för cyklister minskar ju fler de blir.


2017-10-25

Nya klimatsäkra lösningar för hårda ytor i städer

Genom att bygga täta konstruktioner för maximal livslängd och minimalt underhåll skapas oflexibla system som ökar påfrestningarna på stadsträd och försämrar lokalklimatet. Ett större projekt har utrett hur man kan skapa dränerande hårda ytor som behåller...


2017-10-25

Utryckning med blåljus tränas säkert i simulator

Risken är stor för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och räddningstjänst, men att träna utryckning i verklig trafik är varken säkert eller tillåtet. En simulatorbaserad metod utvecklad av VTI ger därför en unik möjlighet att...


2017-10-25

Framtidens resvaneundersökningar

Under hösten är VTI är delaktiga i att genomföra en studie för att testa hur man kan samla in information om människors resvanor på ett effektivare sätt.


2017-10-25

Friktionsmätning på väg bör anpassas till MC

För en motorcyklist kan blödande asfalt på mindre än en meter vara förödande. Halka på en så liten del av vägen kan lätt missas vid nuvarande friktionsmätningar. I en ny studie av VTI rekommenderar forskarna därför en ny mätmetod.


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-11-13

Sopsaltning och lånecyklar ska få fler att cykla i vinter

väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, vti. Saltar tio mil cykelväg......Källa: svt.se


2017-11-06

Forskare tonar ner miljölarm om dieselbilar

Lena Nerhagen, forskare på vti, Statens Väg och transportforskningsinstitut, är kritisk till debatten:......Källa: Dagens Nyheter


2017-10-20

Gummi en bristfälligt utnyttjad resurs

mer än i dag i anläggningsverksamheten, enligt vti. Drygt 85 000 ton uttjänta dack samlas årligen...energiutvinning, en alldeles för hög andel anser vti som ser stora möjligheter att använda gummits u...Källa: Entreprenad


2017-10-11

Forskare: Vi måste göra det svårare att köra in i stadskärnan

Vad krävs? Enligt Sonja Forward, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, måste det bli mer attraktivt och enkelt att cykla....Sonja Forward, forskare vti......Källa: Sveriges Radio


2017-09-20

"Det går inte att bara förbjuda dubbdäcken"

Mats Gustafsson, forskare på vti, samarbetar med Anders Ljungman kring studier av......Källa: Linköpings universitet