Communication technology and travel demand models

Ladda ner
Maria Börjesson

Transportation planners have traditionally focused on physical travel only, and disregarded the fact that other modes of communication may influence travel demand. However, modern telecommunications are rapidly increasing the accessibility to activities that previously only could be reached by physical transportation. This development calls for methods to analyse interactions between telecommunications and transport systems. The objective of this thesis is to accomplish a better understanding of if and how impacts of information technology could be implemented in travel demand models. An important part of this issue is to investigate what kind of data that is needed.

This thesis also aims at investigating whether the Communication Survey, KOM, collected by Swedish Institute for Transport and Communications, SIKA, can be used to improve transport modelling with respect to how modern telecommunications influence travel demand. KOM is a one-day travel and communication diary survey, including information on the respondents telecommuting habits as well as socio-economic status. One problem was the small sample size in KOM, which made the analyses uncertain. Since KOM is collected on a yearly basis, it is still possible to apply similar analysis methods within a few years, using a larger data set, which might enable extended analyses. The small sample in KOM available to date is best suited for general descriptive analyses of communication patterns in Sweden. The main conclusions of the paper are therefore connected to the methods and future data collection.

The thesis includes three papers. The first paper tested a model approach that assumes substitution between travel and non-travel based communication, using the KOM database. Travel demand models are in general constructed as nested logit models with frequency, mode and destination choice levels. In the paper, non-travel based modes of communication were included in the choice set of such a model. The non-travel based modes of communication considered were Internet (and e-mail), ordinary mail and telephone contacts. The second and third papers investigate telecommuting. As a first step to reach the goal of forecasting telecommuting, the second paper examined the characteristics of current telecommuters by use of KOM. This was mainly accomplished by estimating a telecommuting adoption model of logit type. However, only 122 employees out of 7578 actually telecommutes full days at home. These telecommuters work primarily in information- and service-based industrial sectors concerned with computers, finance or communication. The difficulties in describing the utility of the telecommunications based alternatives (representing ”no travel”) concerned also the telecommuting adoption model. The third paper used data collected from a working site within the company Ericsson, located in the office district of Nacka Strand in Stockholm during the autumn 2002. The telecommuting frequency was substantially higher at Ericsson than in the workforce as a whole. The propensity to adopt telecommuting was modelled as a function of socio-economic variables and access to technical equipment, work task suitability and management attitudes, as perceived by the employees. The focus was to identify tools that the company can use to promote telecommuting, and to find incentives for the company to promote telecommuting. Technical equipment, suitable work tasks and managers attitude were identified as constraints for telecommuting.

TRÄFFA OSS


22-24
maj

International Transport Forum

Den årliga konferensen för International Transport Forum (ITF) hålls i Leipzig 22-24 maj 2019.
4
jun

ITS European Congress

Anna Anund, forskningschef på VTI, håller föredrag den 4 juni på konferensen om smart mobilitet och digitalisering av transporter.
9-12
jun

Global Public Transport Summit

UITP (International Association of Public Transport) bjuder in till Global Public Transport Summit 9-12 juni 2019. Konferensen, som arrangeras vart annat år, hålls den här gången i Stockholm. VTI deltar med en monter i konferensens utställning. 

SENASTE NYTT


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.


2019-05-07

Så ska automatiserade fordon samsas med övrig trafik

Infrastrukturen behöver förberedas för självkörande fordon – framför allt i början när allt är nytt. Det medverkar forskare till genom CoEXist, ett EU-finansierat forskningsprojekt där VTI deltar som största partner.


2019-05-06

Hastighet fortsatt problem på Europas vägar

Hastigheter fortsätter att vara den enskilt viktigaste orsaken till trafikolyckor i många europeiska länder. Det framgår av en rapport som Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC, gav ut tidigare i våras.


2019-04-26

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.


2019-04-23

Forskning om forskning om person- och godstransporter

Shift2Rail är ett europeiskt järnvägsprojekt som arbetar aktivt för att skapa innovationer inom järnvägssektorn. IMPACT-2 är ett projekt som följer och utvärderar Shift2Rail. Hur går det med innovationerna? Är de till nytta för samhället?


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.


2019-05-07

Så ska automatiserade fordon samsas med övrig trafik

Infrastrukturen behöver förberedas för självkörande fordon – framför allt i början när allt är nytt. Det medverkar forskare till genom CoEXist, ett EU-finansierat forskningsprojekt där VTI deltar som största partner.


2019-05-06

Hastighet fortsatt problem på Europas vägar

Hastigheter fortsätter att vara den enskilt viktigaste orsaken till trafikolyckor i många europeiska länder. Det framgår av en rapport som Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC, gav ut tidigare i våras.


2019-04-26

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.


2019-04-23

Forskning om forskning om person- och godstransporter

Shift2Rail är ett europeiskt järnvägsprojekt som arbetar aktivt för att skapa innovationer inom järnvägssektorn. IMPACT-2 är ett projekt som följer och utvärderar Shift2Rail. Hur går det med innovationerna? Är de till nytta för samhället?


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.