Characteristics of Chinese drivers attending a mandatory training course following licence suspension

Ladda ner
Judy Fleiter
Barry Watson
Manquan Guan
Jingyan Ding
Cheng Xu

Penalties and sanctions to deter risky/illegal behaviours are important components of traffic law enforcement. For licence sanctions, some offences attract automatic suspension while others attract demerit points which can indirectly lead to licence loss. In China, a licence is suspended when a driver accrues twelve demerit points within one year. When this occurs, the person must undertake a one-week retraining course at their own expense and successfully pass an examination to become relicensed. Little is known about the effectiveness of this program. A pilot study was conducted in Zhejiang Province to examine basic information about participants of a retraining course. The aim was to gather baseline data for future comparison. Participants were recruited at a driver retraining centre in a large city in Zhejiang Province. In total, 239 suspended drivers completed an anonymous questionnaire which included demographic information, driving history, and crash involvement. Overall, 87% were male with an overall mean age of 35.02 years (SD=8.77; range 21-60 years). A large proportion (83.3%) of participants owned a vehicle. Commuting to work was reported by 64% as their main reason for driving, while 16.3% reported driving for work. Only 6.4% reported holding a licence for 1 year or less (M=8.14 years, SD=6.5, range 1-31 years) and people reported driving an average of 18.06 hours/week (SD=14.4, range 1-86 hours). This represents a relatively experienced group, especially given the increase in new drivers in China. The number of infringements reportedly received in the previous year ranged from 2 to 18 (M=4.6, SD=3.18); one third of participants reported having received 5 or more infringements. Approximately one third also reported having received infringements in the previous year but not paid them. Various strategies for avoiding penalties were reported. The most commonly reported traffic violations were: drink driving (DUI; 0.02-0.08 mg/100ml) with 61.5% reporting 1 such violation; and speeding (47.7% reported 1-10 violations). Only 2.2% of participants reported the more serious drunk driving violation (DWI; above 0.08mg/100ml). Other violations included disobeying traffic rules, using inappropriate licence, and licence plate destroyed/not displayed. Two-thirds of participants reported no crash involvement in the previous year while 14.2% reported involvement in 2-5 crashes. The relationship between infringements and crashes was limited, however there was a small, positive significant correlation between crashes and speeding infringements (r=.2, p=.004).

TRÄFFA OSS


22-24
okt

Persontrafik 2018

VTI-forskare deltar på konferensen Persontrafik på Svenska mässan 22-24 oktober, 2018. Möt Anders Lindström som deltar i programpunkten "Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)", Maria Börjesson som deltar i programpunkten "Fördelning och rättvisa i...
5-6
dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

Konferensen Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region arrangeras i Vilnius. VTI medverkar i organiserandet av konferensen och som talare.
9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 

SENASTE NYTT


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.


2018-10-19

Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck. VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.


2018-10-15

VTI utvecklar effektivare halkbekämpning

Genom rätt åtgärder på rätt plats och tid kan halkbekämpning rädda liv, säkra arbetsmiljön och minska samhällskostnaderna. Nu finns digital teknik som ska förbättra vinterväghållningen. VTI har tagit fram systemet tillsammans med Svevia och B&M systemutveckling.


2018-10-02

Mobilitetstjänster möjliga även i landsbygd

Tjänster som bilpooler och cykeluthyrning växer i städerna med syfte att öka mobiliteten och samtidigt minska behovet av egen bil. Men hur kan sådana tjänster införas även på landsbygd? Nu har en förstudie presenterats som visar på vägen framåt mot...


2018-10-01

Mer kunskap om ambulansvård under utryckning

Ambulanspersonal har tuffa utmaningar. Utryckningsfordonets framfart och arbetsmiljö påverkar de flesta vårdmomenten som utförs i ambulansen. Det visar en forskningsrapport från VTI, Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.


2018-09-28

Livspusslet påverkar bilism och parkering i Göteborg

Ju mer komplext vardagsliv, desto viktigare är det att kunna parkera i centrala Göteborg. Den slutsatsen drar forskare från VTI i studien där bilåkande göteborgare får tycka till.


2018-09-27

Positivt besked för elvägsprojekt i Skåne

Ett konsortium kallat Elväg Syd, har gått vidare i en upphandling med mål att demonstrera en lösning för elväg i Skåne. VTI ingår i konsortiet.