Avoidable collision controls under a connected and autonomous vehicles environment

Ladda ner
Sangung Park
Seungjae Lee
Jooyoung Kim

 Because all travelers want an efficient and comfortable trip, many engineers and researchers related to automotive technologies have improved their technologies. Two important technologies, connected vehicle environment (CV environment) and autonomous vehicles(AV), are considered to satisfy two properties, which are called ADAS (Advanced Driver assistance system). CV communicates with other vehicles, vehicle management, and connection to other advanced technologies under radio communication environment and shows driver various information of road condition, accident warning, traffic congestion prediction, and nearby vehicle’s kinematic information. While, sensors of AV recognizes nearby information through innate various sensors, called sensor fusion and judge the next path.

However, these two technologies have their own weakness. CV shows too much information so drivers can’t embrace all information and have many difficulties of judging the driver’s behavior properly. Range of AV’s sensor is nearly the same as the range of vision so AV can’t perceive macroscopic traffic flows. To compensate the defect, automotive technologies tend to be the integrated technologies of connected environment and autonomous vehicles, called connected and autonomous vehicles(CAVs)

CAVs judge and drive themselves by using the vehicle and road information through the CAV environment and/or vehicle sensors. Among CAV technologies, this paper concentrate on two main technologies: Adaptive cruise control(ACC) and cooperative adaptive cruise control (CACC), which is related to collision controls. ACC and CACC keep the time headway between an ego vehicle and a following vehicle. Therefore, the complexity and diversity of the information obtained by CAVs have resulted in the combination of many sensitive components.

The combination of many sensitive components, which is related to reliability of technologies, causes CAVs malfunction. Malfunction of CAVs can normally affect vast harm of travelers so various safety standards are adopted to check the safety and minimize the malfunction. Many skeptics of CAVs raise a question about the reliability of CAVs. Therefore, CAV has to adopt its own safety standards. Automotive safety integrity level(ASIL) is a risk evaluation standard for only autonomous vehicles defined by the ISO 26262 – functional safety for road vehicles standard. ASIL is the combination of severity, exposure and controllability. This is a new adaptation of the safety integrity level (IEC 61508) for the automotive industry. ASIL is classified from A (Lowest safety) to D (Highest safety). ASIL D refers to the highest classification of initial hazard and to that standard’s most stringent level of safety measures to apply for avoiding an unreasonable residual risk.

This paper proposes theoretical methods to suggest proper time headway range by velocity to prevent collision controls. This paper formulates time-invariant headway and evaluates the proper headway range of CAV technologies using string stability theory. We simulate three available cases (No ADAS, ACC, and CACC cases) to investigate effects of the malfunction of CAV’s two main technologies (ACC and CACC). The contribution of this paper is to simulate proper headway range and time-invariant failure probability under CAV environment

TRÄFFA OSS


6
feb

Lunchseminarium i transportekonomi

Professor Maria Börjesson, VTI, föreläser under rubriken "Wider Economic Benefits – What is it and how large are they?". Plats är VTI:s lokaler på Campus KTH i Stockholm.
7
mar

Barn, liv och trafik 2019

Barn, liv och trafik 2019: Säkrare trafikvardag för barn och unga  
25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, arrangeras i Göteborg. 

SENASTE NYTT


2019-01-14

Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt viktigaste orsakerna till många allvarliga cykelolyckor. Därför behöver gällande råd och riktlinjer för cykelvägar ses över, både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder, enligt forskare på VTI.


2019-01-10

Automatisering och cykel i fokus

Automatisering och dess förutsättningar var temat för en av sessionerna på Transportforum 2019 i Linköping 9 till 10 januari 2019. Cykling var ett annat ämnesområde som tog allt mer plats på Nordens största transportkonferens.


2019-01-09

Ljusare bild mötte mörkare om elektrifieringens roll för klimatet

Elektrifiering och dess möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen var temat för första sessionen på Transportforum 2019 i Linköping 9 januari, arrangerat av VTI. Av inledningstalarna hade Mattias Goldman en mer optimistisk hållning medan Per Kågeson...


2019-01-08

Elektrifiering och hållbarhet vid årets upplaga av Transportforum

9-10 januari är det dags för Transportforum, Nordens största konferens för transportsektorn, med 90 sessioner och över 360 presentationer, workshops och mingel. Temat för årets inledande session är elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen.


2019-01-04

Branschintresse för flytande biogas

Klimatskäl är den viktigaste drivkraften för att gå över till flytande biogas som drivmedel för tunga lastbilstransporter. Fordonsbranschen vill satsa, men största hindren är ekonomin och osäkerhet om styrmedlen. Det är några av de slutsatser VTI-forskarna...


2018-12-17

Välkommen till pressträff vid Transportforum 2019

I samband med öppnandet av Transportforum 2019, Nordens största årliga konferens för transportsektorn, håller VTI en pressträff den 9 januari. Här berättar vi och andra aktörer om ny kunskap inom transportområdet. Konferensen och pressträffen hålls i Konsert och kongress i Linköping.


2019-01-14

Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt viktigaste orsakerna till många allvarliga cykelolyckor. Därför behöver gällande råd och riktlinjer för cykelvägar ses över, både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder, enligt forskare på VTI.


2019-01-10

Automatisering och cykel i fokus

Automatisering och dess förutsättningar var temat för en av sessionerna på Transportforum 2019 i Linköping 9 till 10 januari 2019. Cykling var ett annat ämnesområde som tog allt mer plats på Nordens största transportkonferens.


2019-01-09

Ljusare bild mötte mörkare om elektrifieringens roll för klimatet

Elektrifiering och dess möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen var temat för första sessionen på Transportforum 2019 i Linköping 9 januari, arrangerat av VTI. Av inledningstalarna hade Mattias Goldman en mer optimistisk hållning medan Per Kågeson...


2019-01-08

Elektrifiering och hållbarhet vid årets upplaga av Transportforum

9-10 januari är det dags för Transportforum, Nordens största konferens för transportsektorn, med 90 sessioner och över 360 presentationer, workshops och mingel. Temat för årets inledande session är elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen.


2019-01-04

Branschintresse för flytande biogas

Klimatskäl är den viktigaste drivkraften för att gå över till flytande biogas som drivmedel för tunga lastbilstransporter. Fordonsbranschen vill satsa, men största hindren är ekonomin och osäkerhet om styrmedlen. Det är några av de slutsatser VTI-forskarna...


2018-12-17

Välkommen till pressträff vid Transportforum 2019

I samband med öppnandet av Transportforum 2019, Nordens största årliga konferens för transportsektorn, håller VTI en pressträff den 9 januari. Här berättar vi och andra aktörer om ny kunskap inom transportområdet. Konferensen och pressträffen hålls i Konsert och kongress i Linköping.