An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998–2017

Ladda ner
Tobias Lindé

Syftet med rapporten är att presentera och analysera utvecklingen av de miljödifferentierade farledsavgifterna i Sverige och systemets inverkan. Ett system differentierat för svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx) infördes 1998. Införandet av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) striktare SOx krav i Östersjön och Nordsjönsområdet 2015 ersatte behovet av SOx differentieringen. 2018 ersattes systemet av ett nytt avgiftssystem med en annan differentiering.

Sjöfartsverket ansvarar för att fastställa och infordra farledsavgifterna och är också beroende av denna inkomst som en viktig finansieringskälla till dess aktiviteter. De belopp som ska betalas och utsläppsnivåerna som krävs för att få ett certifikat som ger rätt till lägre farledsavgifter anges i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift. Dessa föreskrifter har ändrats under åren och för att ge en överblick av dessa förändringar ges en presentation av föreskrifter och funna ändringar.

Förutom några tidiga studier som utvärderar de första åren av de miljödifferentierade farledsavgifterna, har lite gjorts för att utvärdera effekten av styrmedlet som var implementerat under 20 år. Information från tidigare studier, årliga rapporter och tillgängliga data från Sjöfartsverket sammanställs och analyseras för att presentera effekterna av farledsavgifterna från 1998 till 2017.

Antalet fartyg med SOx- och NOx-reduktionscertifikat och dess egenskaper sammanställs från flera källor. Åtgärder och kostnader för att minska utsläppen diskuteras. Tillgängliga uppskattningar av reducerade utsläpp från certifierade fartyg presenteras och analyseras. Så långt som möjligt jämförs samhällsekonomiska kostnader och nyttor av minskade utsläpp och bidraget till uppfyllandet av miljömål diskuteras. Mer fokus läggs på NOx-differentieringen eftersom problem med höga nivåer av NOx-utsläpp kvarstår, medan SOx-utsläppen har minskat avsevärt i Östersjön, särskilt efter införandet av IMO:s striktare krav.

TRÄFFA OSS


3-4
sep

Tylösandsseminariet

Forskare från VTI håller föredrag om bland annat hastigheter och nykterhet i trafiken.
17-19
sep

FLISA-kongressen

VTI demonstrerar blåljussimulatorn för träning av utryckningskörning. Möjlighet till provkörning. 
23-25
sep

Ambulanseforum

VTI demonstrerar blåljussimulatorn för träning av utryckningskörning. Möjlighet till provkörning.

SENASTE NYTT


2019-08-20

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.


2019-08-19

Indraget körkort kan ge stora konsekvenser i vardagen

Ett återkallat körkort kan leda till negativa konsekvenser för en persons möjlighet att forma sitt eget liv. En studie från VTI undersöker på vilket sätt personer med synfältsbortfall har påverkats av att inte längre ha tillstånd att köra bil.


2019-08-14

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.


2019-08-13

Att mäta trötthet - en utmaning för forskarna

Trötthet hos förare har under många år varit ett forskningsområde på VTI och forskarna har studerat olika områden som arbetstider för yrkesförare, förarbeteende, olycksrisker och utformning av varningssystem. Nu går forskarna vidare och försöker hitta ett...


2019-08-12

Oklart om viten fungerar för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet

I Sverige upphandlas nästan all lokal kollektivtrafik av kollektivtrafikmyndigheter. Flera av kollektivtrafikmyndigheterna har som mål att förbättra resenärernas kundnöjdhet. En av de viktigaste metoderna för att påverka kvaliteten, och därmed kundnöjdheten,...


2019-07-24

Självkörande minibussar kommer snart till Linköping

Östgötatrafiken, Linköpings kommun, VTI och Transdev har tillsammans med flera andra partners i samarbete skapat försöksverksamheten ELIN för att bedriva forskning kring självkörande minibussar i anslutning till Campus Valla och Vallastaden i Västra Valla, Linköping. Ambitionen är att starta försöket på öppen gata med två självkörande minibussar i höst.


2019-08-20

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.


2019-08-19

Indraget körkort kan ge stora konsekvenser i vardagen

Ett återkallat körkort kan leda till negativa konsekvenser för en persons möjlighet att forma sitt eget liv. En studie från VTI undersöker på vilket sätt personer med synfältsbortfall har påverkats av att inte längre ha tillstånd att köra bil.


2019-08-14

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.


2019-08-13

Att mäta trötthet - en utmaning för forskarna

Trötthet hos förare har under många år varit ett forskningsområde på VTI och forskarna har studerat olika områden som arbetstider för yrkesförare, förarbeteende, olycksrisker och utformning av varningssystem. Nu går forskarna vidare och försöker hitta ett...


2019-08-12

Oklart om viten fungerar för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet

I Sverige upphandlas nästan all lokal kollektivtrafik av kollektivtrafikmyndigheter. Flera av kollektivtrafikmyndigheterna har som mål att förbättra resenärernas kundnöjdhet. En av de viktigaste metoderna för att påverka kvaliteten, och därmed kundnöjdheten,...


2019-07-24

Självkörande minibussar kommer snart till Linköping

Östgötatrafiken, Linköpings kommun, VTI och Transdev har tillsammans med flera andra partners i samarbete skapat försöksverksamheten ELIN för att bedriva forskning kring självkörande minibussar i anslutning till Campus Valla och Vallastaden i Västra Valla, Linköping. Ambitionen är att starta försöket på öppen gata med två självkörande minibussar i höst.