An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998–2017

Ladda ner
Tobias Lindé

Syftet med rapporten är att presentera och analysera utvecklingen av de miljödifferentierade farledsavgifterna i Sverige och systemets inverkan. Ett system differentierat för svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx) infördes 1998. Införandet av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) striktare SOx krav i Östersjön och Nordsjönsområdet 2015 ersatte behovet av SOx differentieringen. 2018 ersattes systemet av ett nytt avgiftssystem med en annan differentiering.

Sjöfartsverket ansvarar för att fastställa och infordra farledsavgifterna och är också beroende av denna inkomst som en viktig finansieringskälla till dess aktiviteter. De belopp som ska betalas och utsläppsnivåerna som krävs för att få ett certifikat som ger rätt till lägre farledsavgifter anges i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift. Dessa föreskrifter har ändrats under åren och för att ge en överblick av dessa förändringar ges en presentation av föreskrifter och funna ändringar.

Förutom några tidiga studier som utvärderar de första åren av de miljödifferentierade farledsavgifterna, har lite gjorts för att utvärdera effekten av styrmedlet som var implementerat under 20 år. Information från tidigare studier, årliga rapporter och tillgängliga data från Sjöfartsverket sammanställs och analyseras för att presentera effekterna av farledsavgifterna från 1998 till 2017.

Antalet fartyg med SOx- och NOx-reduktionscertifikat och dess egenskaper sammanställs från flera källor. Åtgärder och kostnader för att minska utsläppen diskuteras. Tillgängliga uppskattningar av reducerade utsläpp från certifierade fartyg presenteras och analyseras. Så långt som möjligt jämförs samhällsekonomiska kostnader och nyttor av minskade utsläpp och bidraget till uppfyllandet av miljömål diskuteras. Mer fokus läggs på NOx-differentieringen eftersom problem med höga nivåer av NOx-utsläpp kvarstår, medan SOx-utsläppen har minskat avsevärt i Östersjön, särskilt efter införandet av IMO:s striktare krav.

TRÄFFA OSS


25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, 2020 skjuts upp till augusti 2021.
9-11
sep

European Transport Conference

ETC, European Transport Conference kommer i år att arrangeras online.
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.