Forskningsområde + Rensa
Accelererad provning vägar Alkohol och droger i trafiken Alternativa material Arbete på väg och järnväg Arbetsbelastning hos förare Asfaltbeläggningar Barmarksunderhåll Belagd väg Betongvägar Bindemedel Broms- och bullerprovning Bränsle- och avgasemissionsberäkning Bullermätning Bälten och cykelhjälmar Chassireglering och aktiva säkerhetssystem Citylogistik Cykling Dimensioneringsmodeller Drift och underhåll Däck Däckprovning Effektsamband för transportsystemet Ekonomiska styrmedel Energieffektiv väg- och gatubelysning Energieffektiva transporter Fordonsdynamik Fordonsteknik Funktionskrav Förarstöd och trafikantstöd Grusväg Hastighet Intelligenta transportsystem (ITS) Jämställdhet och genus i transportplaneringen Järnväg och spårväg Kapacitet och framkomlighet Klimatförändringar - konsekvenser och åtgärder Klimatåtgärder och effekter Kollektivtrafik Krocksäkerhetsprovning Körsimulatorer Körsimulering Landskap Ljud, buller och vibrationer Lokal och regional planering LTPP-databas Luftföroreningar och luftkvalitet Luftkvalitetsmätning Lästips Markfrågor och geoteknik Mekanisk verkstad, tjänster Miljö Miljöfrågor i planeringsprocessen Mobility management Människan i transportsystemet Mätteknisk utveckling Nedbrytning, beständighet, klimatinverkan Obundet material Olyckor och personskador i trafiken Organisation och incitament Oskyddade trafikanter Petrografisk analys, bergmaterial Planerings- och beslutsprocesser Plattbelastning Provningsmetodik, aktiva stödsystem Provvägsdatabas Reflektions- och synbarhetsmätning, vägutrustning Rullmotstånds- och luftmotståndsmätning Rutsim Samgods Samhällsekonomiska kalkyler Samhällsekonomiska kalkyler, granskning Simuleringsteknik och dynamiska trafikmodeller Skador, orsaker och åtgärder Skolskjuts Social tillgänglighet i transportplanering Stabilitets- och överrullningsprovning, tunga fordon Tillståndsbeskrivning Tjälgränsmätning Trafikanalys Trafikanternas uppmärksamhet Trafikantutbildning Trafikmedicin Trafikmätning Trafikplanering Trafiksimulering Trafiksäkerhet Transportekonomi Transportlogistik Transportsystem Trötthet hos förare Viltolyckor Vinterväg Vinterväghållning Väg- och banområdets miljöaspekter Väg- och banteknik Väg- och gatuutformning Vägens konstruktion Vägmateriallaboratorium Vägtillståndsmätning Vägutrustning Vägutrustningars tillstånd, mätning Värderingar och betalningsvilja Äldre som trafikanter
Visa fler
Publikationstyp + Rensa
Författare + Rensa
Abate, Megersa Ahlberg, Joakim Ahlström, Christer Ahmed, Abubeker Andersson, Anders Andersson, Jan Andersson Hultgren, Jonas Andersson-Sköld, Yvonne Anund, Anna Aramrattana, Maytheewat Aretun, Åsa Arvidsson, Anna Arvidsson, Håkan Augusto, Bruno Berg, Jessica Bernhardsson, Viktor Björklund, Gunilla Bladlund, Mikael Blissing, Björn Blomqvist, Göran Bruzelius, Fredrik Carlson, Annelie Carlsson, Håkan Dolk, Ellen Dukic Willstrand, Tania Ekström, Camilla Eriksson, Claes Eriksson, Gabriella Eriksson, Jenny Eriksson, Olle Erlingsson, Sigurdur Fors, Carina Forsman, Åsa Forward, Sonja Genell, Anders Grumert, Ellen Gustafsson, Mats Gustafsson, Susanne Göransson, Nils-Gunnar Haraldsson, Mattias Hedegaard Sørensen, Claus Hedström, Ragnar Hellman, Fredrik Henriksson, Malin Henriksson, Per Hjort, Mattias Howard, Christian Hrelja, Robert Hylander, Jens Ihlström, Jonas Ihs, Anita Isaksson, Karolina Janhäll, Sara Jansson, Andreas Jansson, Jonas Johansson, Anna Johansson, Fredrik Jussila Hammes, Johanna Järlskog, Ida Kalman, Björn Karlsson, Emelie Karlsson, Jenny Karlsson, Rune Kharrazi, Sogol Kircher, Katja Kopsch, Fredrik Kristoffersson, Ida Kuttah, Dina Källgren, Laban Landergren, Magnus Levin, Lena Lidestam, Helene Linder, Astrid Lindgren, Hanna Lindgren, Samuel Liu, Chengxi Lundberg, Thomas Mandell, Svante McGarvey, Terry Mirzadeh, Iman Mårdh, Selina Nerhagen, Lena Nilsson, Jan-Eric Nilsson, Lena Niska, Anna Nyberg, Jonna Nygårdhs, Sara Nyström, Johan Nåbo, Arne Odolinski, Kristofer Olsson, Erik Olstam, Johan Patten, Christopher Peters, Björn Pettersson, Tommy Pyddoke, Roger Rahman, Shafiqur Ridderstedt, Ivan Said, Safwat Sandberg, Ulf Sandin, Jesper Sandstedt, Birgitta Sjögren, Leif Solis, Ignacio Stave, Christina Strand, Niklas Ståhl, Peter Summerton, Jane Svedberg, Wanna Svensson, Tomas Swärdh, Jan-Erik Söderström, Beatrice Sörensen, Gunilla Sörensen, Harry Tapani, Andreas Thoresson, Karin Thorslund, Birgitta Tschan, Georg Vadeby, Anna Waldemarson, Andreas Wallén Warner, Henriette Wennström, Jonas Wenäll, Jan Vieira, Tiago Vierth, Inge Vigren, Andreas Wikberg, Åsa Viklund, Mattias Wilhelmsson, Håkan Viman, Leif Yarmukhamedov, Sherzod Österström, Johannes
Visa fler
År + Rensa
Din sökning gav inga resultat