Forskningsområde + Rensa
Accelererad provning vägar Alkohol och droger i trafiken Alternativa material Arbete på väg och järnväg Arbetsbelastning hos förare Asfaltbeläggningar Barmarksunderhåll Belagd väg Beslutsfattande och samhällsekonomisk analys Betongvägar Bindemedel Broms- och bullerprovning Bränsle- och avgasemissionsberäkning Buller Bullermätning Bälten och cykelhjälmar Chassireglering och aktiva säkerhetssystem Citylogistik Cykling Dimensioneringsmodeller Drift och underhåll Däck Däck- vinterdäck Däckprovning Effektsamband för transportsystemet Ekonomiska styrmedel Energieffektiv väg- och gatubelysning Energieffektiva transporter Fordonsdynamik Fordonsteknik Funktionskrav Förarstöd och trafikantstöd Grusväg Hastighet Intelligenta transportsystem (ITS) Jämställdhet och genus i transportplaneringen Järnväg och spårväg Kapacitet och framkomlighet Klimatförändringar - konsekvenser och åtgärder Klimatåtgärder och effekter Kollektivtrafik Krocksäkerhetsprovning Körsimulatorer Körsimulering Landskap Ljud, buller och vibrationer Lokal och regional planering LTPP-databas Luftföroreningar och luftkvalitet Luftkvalitetsmätning Markfrågor och geoteknik Mekanisk verkstad, tjänster Miljö Miljöfrågor i planeringsprocessen Mobility management Människan i transportsystemet Mätteknisk utveckling Nedbrytning, beständighet, klimatinverkan Obundet material Olyckor och personskador i trafiken Organisation och incitament Oskyddade trafikanter Petrografisk analys, bergmaterial Planerings- och beslutsprocesser Plattbelastning Provningsmetodik, aktiva stödsystem Provvägsdatabas PTSP Pedestrian Traffic Simulation Platform Reflektions- och synbarhetsmätning, vägutrustning Rullmotstånds- och luftmotståndsmätning Rutsim Samgods Samhällsekonomiska kalkyler Samhällsekonomiska kalkyler, granskning Samhällsekonomiska kostnader, Samkost Simuleringsteknik och dynamiska trafikmodeller Skador, orsaker och åtgärder Skolskjuts Social tillgänglighet i transportplanering Stabilitets- och överrullningsprovning, tunga fordon Tillståndsbeskrivning Tjälgränsmätning Trafikanalys Trafikantutbildning Trafikmedicin Trafikmätning Trafikplanering Trafiksimulering Trafiksäkerhet Transportekonomi Transportlogistik Transportsystem Trötthet hos förare Uppmärksamhet och distraktion Viltolyckor Vinterväg Vinterväghållning Väg- och banområdets miljöaspekter Väg- och banteknik Väg- och gatuutformning Vägens konstruktion Vägmateriallaboratorium Vägtillståndsmätning Vägutrustning Vägutrustningars tillstånd, mätning Värderingar och betalningsvilja Äldre som trafikanter
Visa fler
Publikationstyp + Rensa
Författare + Rensa
Abate, Megersa Ahlström, Christer Ahmed, Abubeker Andersson, Anders Andersson, Jan Andersson-Sköld, Yvonne Andrén, Peter Anund, Anna Aramrattana, Maytheewat Aretun, Åsa Arvidsson, Anna Arvidsson, Håkan Asplund, Disa Augusto, Bruno Berg, Jessica Bernhardsson, Viktor Björklund, Gunilla Bladlund, Mikael Blissing, Björn Blomqvist, Göran Bruzelius, Fredrik Börjesson, Maria Carlson, Annelie Carlsson, Håkan Dolk, Ellen Dukic Willstrand, Tania Ekström, Camilla Eriksson, Alexander Eriksson, Claes Eriksson, Gabriella Eriksson, Jenny Eriksson, Olle Erlingsson, Sigurdur Fors, Carina Forsman, Åsa Forward, Sonja Genell, Anders Grumert, Ellen Gustafsson, Mats Göransson, Nils-Gunnar Haraldsson, Mattias Hedegaard Sørensen, Claus Hedström, Ragnar Hellman, Fredrik Henriksson, Malin Henriksson, Per Hjort, Mattias Howard, Christian Hrelja, Robert Hylander, Jens Ihlström, Jonas Ihs, Anita Isaksson, Karolina Janhäll, Sara Jansson, Andreas Jansson, Jonas Johannesson, Mikael Johansson, Fredrik Johansson, Oskar Jussila Hammes, Johanna Järlskog, Ida Kalman, Björn Karlsson, Jenny Karlsson, Rune Kharrazi, Sogol Kircher, Katja Kopsch, Fredrik Kristoffersson, Ida Kuttah, Dina Källgren, Laban Landergren, Magnus Levin, Lena Lidestam, Helene Lindberg, Therese Linder, Astrid Lindgren, Hanna Lindgren, Samuel Liu, Chengxi Lundberg, Joacim Lundberg, Thomas Lundkvist, Sven-Olof McGarvey, Terry Mirzadeh, Iman Nerhagen, Lena Nilsson, Jan-Eric Nilsson, Lena Niska, Anna Nyberg, Jonna Nygårdhs, Sara Nyström, Johan Nåbo, Arne Odolinski, Kristofer Olsson, Erik Olstam, Johan Patten, Christopher Paulsson, Alexander Peters, Björn Petrovych, Veronika Pettersson, Tommy Pyddoke, Roger Rahman, Shafiqur Ridderstedt, Ivan Rosberg, Tomas Said, Safwat Sandberg, Ulf Sandin, Jesper Sandstedt, Birgitta Silvano, Ary Sjögren, Leif Solis, Ignacio Stave, Christina Strand, Niklas Ståhl, Peter Summerton, Jane Svedberg, Wanna Svensson, Tomas Swärdh, Jan-Erik Söderström, Beatrice Sörensen, Gunilla Sörensen, Harry Takman, Johanna Tapani, Andreas Thoresson, Karin Thorslund, Birgitta Tschan, Georg Vadeby, Anna Waldemarson, Andreas Wallén Warner, Henriette Wehtje, Philip Wennström, Jonas Wenäll, Jan Vieira, Tiago Vierth, Inge Vigren, Andreas Wikberg, Åsa Viklund, Mattias Wilhelmsson, Håkan Viman, Leif Yarmukhamedov, Sherzod Zhu, Jiqing Österström, Johannes
Visa fler
År + Rensa
Din sökning gav inga resultat