Alzheimers, de sjukas eget perspektiv

Personer med Alzheimers är medvetna om sitt dåliga minne och många gånger även om sin diagnos. Det visar en avhandling i psykologi gjord av Selina Mårdh på VTI.

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


Mobilitet och transportlösningar på landsbygd: en internationell litteraturstudie

VTI har ett regeringsuppdrag att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Föreliggande litteraturstudie är en del i uppdraget som syftar till...

Barrier separated road type design: accelerated degradation

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade traditionellt utformade vägar till mötesfria vägar. Denna omvandlingsprocess har minskat antalet dödsolyckor med ungefär 80 procent.Dock har det visat sig att...

One for all, or all for oneself?: Governance cultures in regional public transport...

Due to the fragmented organizational landscape characterizing public transport, it is important to study and explore how regional governance of public transport adapts to national institutional reforms. By employing the term ‘governance cultures’ to...

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-08-23

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2017-08-23

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2017-08-23

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2017-08-23

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER