Hastighet

På VTI genomförs forskning om hastighet inom områdena statistik, beteendevetenskap och samhällsplanering.

KONTAKT

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


Hastigheter på kommunala gator i tätort

Studien redovisar den tredje mätningen som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. Resultaten visar att de genomsnittliga reshastigheterna ligger under gällande...

Effects of weather conditions, light conditions, and road lighting on vehicle speed

Light conditions are known to affect the number of vehicle accidents and fatalities but the relationship between light conditions and vehicle speed is not fully understood. This study examined whether vehicle speed on roads is higher in daylight and...

Självförklarande gator

Det övergripande syftet med denna studie har varit att öka förståelsen kring begreppet självförklarande gata i tätort genom att studera sambandet mellan faktiska hastigheter på en viss plats, den hastighetsgräns som råder där och trafikmiljöns...

FORSKNING OCH TJÄNSTER A-ÖTRÄFFA OSS


3-5
mar

VTI på Cykelmässan

VTI deltar med en monter på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars.
7
mar

Barn, liv och trafik 2017

En heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. 
9
mar

Installationsföreläsning

VTI:s professor Yvonne Andersson-Sköld håller sin installationsföreläsning på VTI i Linköping. Mer information kommer under vecka 5. Observera att föreläsningen börjar kl. 15:00.

SENASTE NYTT


2017-02-20

Simulator gav körkortet tillbaka

Simulatorn har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, och testar personer för olika kritiska trafiksituationer.......Källa: Borås Tidning


2017-02-19

Därför blir köerna på E6 längre än någonsin

Det konstaterar Johan Olstam är forskare på VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut. i Linköping.......Källa: Sydsvenskan


2017-02-13

VTI kartlägger sjö- och luftfartens kostnader

vti kartlägger sjö- och luftfartens kostnader Regeringen har gett vti fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera...luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Det skriver vti i ett pressmeddelande. Ge...Källa: Infrastruktur Nyheter


2017-02-10

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

tidigare", säger Susanne Gustafsson, utredare på vti.......Källa: Auto Motor & Sport


2017-02-10

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

Regeringen har gett VTI fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan.


2017-02-08

Bilfritt centrum kan bli succé

vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: nwt.se


2017-02-10

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

Regeringen har gett VTI fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan.


2017-02-07

Installationsföreläsning

”Miljöforskning på VTI – tankar om framtida inriktningar”. VTI:s nytillträdda professor i miljöanalys med inriktning mot transporter håller sin installationsföreläsning i Linköping. Efter föreläsningen bjuds på tapasmingel.


2017-02-06

Flertalet vägmarkeringsmaterial blir inte godkända

På VTI finns kompetens inom olika typer av mätningar för att fastställa vägens tillstånd. Bland annat testar forskarna olika vägmarkeringsmaterial som måste vara certifierade för att användas av statliga väghållare i Sverige, Norge och Danmark. Nya studier visar att flertalet material inte uppfyller de grundläggande kraven.


2017-02-03

VTI söker försökspersoner

VTI behöver din hjälp för en körsimulatorstudie, som börjar på måndag 6 februari.


2017-01-17

Bidra med din åsikt om automatiserad körning

Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i...


2017-01-17

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.


2017-02-20

Simulator gav körkortet tillbaka

Simulatorn har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, och testar personer för olika kritiska trafiksituationer.......Källa: Borås Tidning


2017-02-19

Därför blir köerna på E6 längre än någonsin

Det konstaterar Johan Olstam är forskare på VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut. i Linköping.......Källa: Sydsvenskan


2017-02-13

VTI kartlägger sjö- och luftfartens kostnader

vti kartlägger sjö- och luftfartens kostnader Regeringen har gett vti fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera...luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Det skriver vti i ett pressmeddelande. Ge...Källa: Infrastruktur Nyheter


2017-02-10

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

tidigare", säger Susanne Gustafsson, utredare på vti.......Källa: Auto Motor & Sport


2017-02-08

Bilfritt centrum kan bli succé

vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: nwt.se


2017-02-06

Material för vägmarkering usla

tillbaka, säger Sara Nygårdhs, forskningsingenjör på vti. Av de 49 vita material som testades för certifiering...vti utför även flera andra typer av mätningar för att......Källa: Husbil & Husvagn


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER