Bildtext
Hejdlösa bilder/VTI

Handbok för sopsaltning av cykelvägar

Sopsaltning som metod innebär att en sopvals används för att röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Den här handboken riktar sig till dig som planerar, beställer och utför vinterväghållning och vill börja tillämpa metoden. Den innehåller också tips och inspiration för dig med lite mer erfarenhet av sopsaltning.

Handboken med tillhörande filmer, mallar och övrigt material kan med fördel användas i utbildning av förare och driftsledare.

Lär dig mer om sopsaltning

Introduktion till sopsaltning

Anna Niska, forskningsledare på VTI, berättar om vad sopsaltning är och fördelar med metoden.

Saltskola

Göran Blomqvist, senior forskare på VTI, berättar om olika salter och hur du undviker skadliga effekter.

Mätning av restsalt

Göran Blomqvist demonstrerad verktyg för att mäta restsalter och saltkoncentrationen på cykel- och gångbanor.

Fordon och utrustning

Tomas Stomberg, driftutvecklare på Karlstads kommun visar trix och hjälpmedel för att hantera sopsaltning.

Beredning av saltlösning

Tomas Stomberg ger tips och råd kring tillverkning av saltlösning för halkbekämpning.

Praktiska tips

Restsaltmätningar i praktiken och vad som är viktigt att tänka på som maskinförare.

Ladda ner

Kontakt

Har du frågor om sopsaltning eller utbildningspaketet, kontakta:

porträtt av Anna Niska.

Anna Niska
anna.niska@vti.se
013-20 40 48

porträtt av Göran Blomqvist.

Göran Blomqvist
goran.blomqvist@vti.se
013-20 41 71

Karlstads kommuns logotyp.
Trafikverkets logotyp.
Logotyp för Stockholms stad
Formas logotyp.

Handboken har tagits fram av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i samarbete med Karlstad kommun.

Underlaget till drifthandboken har tagits fram med stöd från Vinnova baserat på forskning finansierat av Trafikverket och Stockholms stad.

Handboken har färdigställts och kompletterats med mallar, filmer och andra beslutsstöd tack vare finansiering från FORMAS inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Lanseringsseminarium

Hör Anna och Göran berättar om bakgrunden till arbetet med handbok för sopsaltning.