VTI-rapporter.

Publikationer

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar. Information om våra publiceringar och i många fall även fulltexten, finns i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Förutom att använda den snabba sökfunktionen nedan har vi också en lista över våra publiceringar, vilken uppdateras varje kvartal.

Kvartalsvis publikationslista

Kontakt