VTI-rapporter.

Publikationer

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Information om våra publiceringar och i många fall även fulltexten, finns i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Förutom att använda den snabba sökfunktionen nedan har vi också en lista över våra publiceringar, vilken uppdateras i februari, juni och oktober.

Publikationslista

Kontakt