Vägbyggen med restmaterial bra för miljön

Heavy vehicle simulator, HVS.
VTI:s Heavy Vehicle Simulator har använts för att utföra tester med trafikbelastning på den undersökta vägkonstruktionen.Foto: Hejdlösa bilder/VTI

VTI deltar i ett projekt med målet att öka användningen av sekundära ballastråvaror, som till exempel betong och slagg, när man bygger infrastruktur i städer. Det skulle minska behovet av stenkross från bergtäkter och främja hållbart byggande.

I en testhall på VTI i Linköping har man byggt en 15 meter lång väg som är konstruerad precis som i verkligheten. Men i stället för bergkross har man använt material bestående av fräsmassor av asfalt, betongkross och olika typer av slagg från avfallsförbränning, det som kallas sekundära ballastråvaror eller restmaterial. Det är material som idag ofta blir liggande i stora högar hos entreprenadföretagen trots att de kan vara alldeles utmärkta som byggmaterial.

En testmaskin har arbetat under några veckor med att utsätta vägen för en trafikbelastning som motsvarar tio års trafik eller mer. I vägkonstruktionen finns instrument som mäter bland annat fukthalten, responsen från ett hjultryck och hur materialet kompakteras.

– Med hjälp av sådana data kan vi förbättra dimensioneringssystemen och skapa en teknisk guide för användning av sekundära ballastmaterial, säger Fredrik Hellman, senior forskare på VTI.

I dag beställer kommunerna ofta bergkross rutinmässigt för alla typer av infrastrukturprojekt. De gör det för att det känns invant och tryggt, och ibland för att de är bundna av upphandlingsavtal. Men de skulle lika gärna kunna använda sekundära ballastmaterial. Om det återanvända materialet inte är miljöfarligt och man kan undvika långa transporter så ger det stora miljövinster. Framför allt minskar behovet av stenkross från bergtäkter som ger stora ingrepp i naturen.

– Vi vill ta fram ett system som gör det lättare att använda sekundära ballastråvaror, hela kedjan måste fungera. Ett viktigt mål är att skapa en handledning för hur man ska bygga med de här materialen, för de fungerar inte exakt som bergmaterial. Men det är minst lika viktigt att få in användningen av sådana råvaror i regelverk och upphandlingssystem, säger Fredrik Hellman.

I projektet samarbetar VTI med forskare från RISE och representanter för hela kedjan från producenter till entreprenörer och beställare.

– Informationsspridning är en annan betydelsefull del. Det gäller att skapa acceptans och förståelse för varför man ska använda sekundära ballastråvaror i stället för bergmaterial. Det är ju ett sätt att hushålla med våra resurser.

Text: Johan Sievers/redakta

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 2-2023

Tillbaka till Vägteknisk forskning 100 år

Senast uppdaterad: