Anders Ydstedt har dubbla skäl att fira

Anders fotad utomhus.
Foto: Felix Öhlund

Anders Ydstedts dubbla styrelsestolar ger honom intressanta insikter. Sedan 2014 är han ledamot av VTI:s styrelse, numera som vice ordförande. Dessutom är han sedan länge styrelseledamot i KAK, Kungliga Automobil Klubben. I samband med att vägteknisk forskning firar 100 år kan han se flera angelägna frågor.

– Det kommer ständigt nya utmaningar för vägsystemet. Elbilar blir mycket tyngre än fossildrivna, dessutom blir den tunga trafiken större och tyngre vilket sliter mer och kan ge utsläpp av partiklar. Betongbarriärer och vajerräcken kan behövas byggas om. Materialfrågorna har också betydelse, där jag bor har busshållplatserna fått göras om eftersom de tyngre batteribussarna sjönk ned i asfalten.

Klimatanpassning är viktigt, att tänka på var det passar att bygga vägar och hur det går att hantera dagvatten, anser han och tycker att det måste bli ett slut på att lägga infrastruktur lägst och vattennära i samhället.

– Jag blev tidigt intresserad av bilar och bilism. Numera följer jag väg- och trafikfrågor även internationellt via FIA. Därmed kan jag jämföra hur långt utvecklingen har kommit, till exempel när det gäller körsimulatorer och VR-glasögon där förarmiljön visas utan skärmar.

Något han vill lyfta och tillföra vid styrelseträffarna är hans förmåga att som entreprenör och affärsman se kundperspektivet inom forskningen. VTI:s forskning inom samhällsekonomi är han speciellt imponerad av. De forskarna har ett sådant civilkurage, oavsett åt vilket håll det slår, och även när det inte är uppskattat av uppdragsgivaren, anser han.

KAK:s mål sedan starten 1903 är att främja en sund utveckling för bilismen där bilen är grunden för den individuella mobiliteten, men alla former av resande är bra och ska utvecklas, anser KAK. Anders Ydstedts engagemang i organisationen började ett sabbatsår på 1980-talet efter studier i teknisk fysik på Lunds tekniska högskola. Kring millennieskiftet kom han med i KAK:s styrelse och dess expertråd – vars funktion är att utveckla KAK:s ståndpunkter i trafikfrågor samt påverka beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet.

– Där jobbar vi med policy, funderar på frågor som är viktiga att driva och att hitta det som ingen annan lyft upp. Det kan handla om skolutbildning om trafiksäkerhet eller körkortsutbildning online. Under pandemin var KAK med och startade ett sådant företag eftersom vi ville sänka trösklarna och för att visa att sådant går att göra.

Som mest har KAK haft 137 anställda – nu är det en handfull heltidsanställda och cirka ett 50-tal aktivt ideellt engagerade. KAK:s k-märkta neonskylt på Bolinderska palatset i Stockholm minner om fornstora dagar med skiftande verksamheter. Förutom väginstitutet har det varit biltävlingar, hotell, resebyrå, vägpatruller – och KAK:s vägatlas vars redaktör Astrid Lindgren var under en tid. Inte minst var det storslagna fester – festligt blir det i år också tack vare jubileet.

Text: Gunilla Rech

Fotnot: Artikeln har varit publicerad i VTI aktuellt 2-2023

Tillbaka till Vägteknisk forskning 100 år

Senast uppdaterad: