Andreas Waldemarson testar material för framtidens hållbara vägar

Foto: VTI

Andreas Waldemarson jobbar med olika typer av vägmaterial på VTI:s Vägmateriallaboratorium, men asfalt är lite av ett specialområde. Det började med ett examensarbete och sedan blev han kvar på VTI.

Se filmen där Andreas Waldemarson berättar om sig själv och sitt arbete inom vägmaterial och vägteknik.

Senast uppdaterad: