test innehållslista

Ingress

Innehåll

Adresser till våra kontor

Registrator: vti@vti.se

Presskontakter: Se VTI:s pressrum.

VTI:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@vti.se

Generella frågor: bibliotek@vti.se

Medarbetare: Kontaktuppgifter till alla medarbetare på VTI. Alla e-postadresser är enligt principen fornamn.efternamn@vti.se. 

Transportforum: transportforum@vti.se

VTI:s bibliotek: bibliotek@vti.se

Adressändring (VTI aktuellt): vtiaktuellt@vti.se

Organisationsnummer: 202100-0704

VAT: SE202100070401

Bankgiro: 5050-0164

IBAN: SE79 1200 0000 0128 1011 0220

SWIFT: DABASESX

Bankkonto: 1281-011 0220, Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm

Fakturering, svenska leverantörer

Fakturaadress:

Statens väg- och transportforskningsinstitut
FE 254
838 80 Frösön

VTI vill i första hand ha fakturor i elektronisk format. Våra elektroniska adresser är:

PartsID/EDI-adress: 2021000704

PEPPOL-adress: 0007-2021000704 (vi använder oss av organisationsnummer, ej GLN-kod)

VAN-operatör: OpusCapita

Faktura via E-post i PDF-format: en PDF faktura per mejl kan skickas till faktura@vti.se (Faktura via E-post räknas inte som elektronisk faktura).

Fakturering, utländska leverantörer

Fakturaadress (skicka från utlandet):

Statens väg- och transportforskningsinstitut
SE-581 95 Linköping
Sweden

Faktura via mejl i PDF-format kan skickas till ekonomi@vti.se

Vi tar emot grupper som är yrkesverksamma och som har anknytning till vår verksamhet. Vi tar även emot universitetsstuderande och gymnasieklasser (avgångsklasser) från relevanta utbildningar och program.

Studiebesöken utformas utifrån vilka som besöker oss. Information om VTI, vårt uppdrag och vår verksamhet samt en rundvandring i lokalerna för att se en del av vår unika testutrustning ingår alltid. Det finns även möjlighet att träffa forskare och höra det senaste från forskningen inom områden som är speciellt intressanta för våra besöksgrupper.

Kontakt Hillevi Ternström

Kontakt

Senast uppdaterad: