VTI 50 år 1971-2021 logotype

VTI 50 år

Den 1 juli 1971 bildades Statens väg- och trafikinstitut, VTI, genom en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd. Det betyder att institutet i år har funnits i 50 år.

Inte minst nu, när världen står inför stora utmaningar med klimatomställningen, behövs det fakta, underlag och forskning för att vi ska kunna ha ett tillgängligt men också hållbart transportsystem även i framtiden.

Tomas Svensson, generaldirektör

Artiklar och intervjuer

Personporträtt Göran Blomqvist
Foto: Gunilla Rech

Någon form av miljöforskning har VTI alltid bedrivit

Intervju med Göran Blomqvist

Personporträtt Anna Vadeby
Foto: Hejdlösa bilder

Två internationella samarbeten inom trafiksäkerhet

Intervju med Anna Vadeby

Körsimulator IV finns på VTI:s kontor i Göteborg
Foto: Hejdlösa bilder

Lena Nilsson var med när körsimulatorn banade väg för VTI:s EU-projekt

Intervju med Lena Nilsson

Porträtt Leif Sjögren
Foto: Satu AB

Leif Sjögren minns stämpelur och vägteknikens storhetstid

Intervju med Leif Sjögren

Porträtt Tomas Eneroth
Foto: Kristian Pohl

Tomas Eneroth: Viktigt att nå ut med transportforskning för att nå klimatmålen

Intervju med Tomas Eneroth

Berättelsen om VTI

Läs om var vi kommer ifrån och hur vår forskning breddats och fördjupats genom åren.

VTI:s historia 1971-2021

Visste du att?

  • VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde.
  • VTI varje år förser omkring 200 uppdragsgivare och kunder med kunskap, metoder och beslutsunderlag. Omkring 75 procent av institutets intäkter kommer från uppdragsgivarna och kunderna, resten utgörs av det statliga anslaget.
  • På VTI finns ett bibliotek, en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning för alla trafikslag inom transportforskningsområdet.
  • VTI har egna professorstjänster i nära samarbete med universitet i Sverige och Norden.
  • På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

Jubileumsnummer av vår tidning VTI aktuellt

VTI nr. 3–2021 är tillägnat VTI:s 50-årsjubileum. Här får du en historisk tillbakablick, läsa om vår tekniska utveckling och hur vår forskning har utvecklats genom åren.

VTI aktuellt nr 3 2021 med Tema VTI 50 år (issuu.com) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: