Trafiksäkerhet och trafiksystem

Säkrare trafik och färre skadade och dödade i trafiken – både i dagens och i framtidens transportsystem. Det är det övergripande målet för verksamheten vid enheten för Trafiksäkerheten och trafiksystem.

Ett av huvudområdena handlar om att utvärdera olika trafiksäkerhetsrisker i trafiksystemet. Med hjälp av olika olycksdatabaser kopplas olycksstatistik ihop med parametrar som vägsträcka, fordon och användargrupper vilket ökar kunskapen om riskerna i olika situationer och förhållanden.

Enheten arbetar också med forskning som bidrar med kunskap kring hur man kan minska risken för förlorat liv och hälsa vid krock, där fysiska modeller utvecklas och förbättras för att användas för att utvärdera risker och skador, som till exempel whiplashskador. Här en viktig uppgift att utveckla modeller som representerar befolkningen. Detta har till exempel gjorts genom SET 50F, världens första koncept av en kvinnlig krockdocka av genomsnittlig längd och vikt och dess manliga motsvarighet SET 50M.

Rätt hastighet och åtgärder för att förebygga förhöjda risker på grund av influens av alkohol och droger är ett viktigt område inom enhetens forskning. Forskarna arbetar i flertalet projekt som utvärderar effekten av fartkameror respektive hastighetsgränsers inverkan på trafiksäkerhet.

I framtiden kommer mycket arbete ägnas åt att fortsätta utvärdera och studera olycksrisker i takt med att trafiksystemen byggs ut och förändras, inte minst då hållbarhetsaspekter som miljö och hälsa blir en allt viktigare del.

Vi på enheten