Mätteknik och verkstad

Enheten för mätteknik och verkstad arbetar med mättekniska undersökningar och ansvarar för den tekniska infrastrukturen på VTI och finns i Linköping.

Medarbetarna på verkstaden utvecklar och underhåller VTI:s tekniska utrustning. Verkstaden är en så kallad prototypverkstad som också specialtillverkar delar och utrustning som inte går att få tag på annat sätt. Detta sker ofta i nära samarbete med VTI:s forskare.

Verkstaden arbetar både med interna och externa uppdrag. Exempel på arbeten är VTI:s körsimulatorer, VTI:s däckprovningsanläggning, friktionsmätutrustning, provningsutrustning till fordonsindustrin, laboratorieutrustning för väg- och geoteknik och olika konstruktioner i rostfritt och aluminium för byggindustrin. I samarbete med forskare har verkstaden också utvecklat och tillverkat ett antal laboratorieutrustningar inom geo- och vägmaterialområdet.

Medarbetarna som arbetar med mätteknik genomför mätningar i fält och samlar in olika typer av data. Det kan till exempel gälla provbelastningar, friktionsmätningar, påkänningar av tung trafik och påverkan av temperatur och tjäle. Många undersökningar görs med olika sensorer i vägkroppen.

Ett viktigt pågående projekt är att installera och ansvara för den vägtekniska utrustningen vid en ny kontrollplats som Trafikverket etablerar utanför Borlänge. Ett annat aktuellt projekt är att bygga en klimatkammare för försök som utförs av VTI:s miljöenhet. Det ger möjlighet att utföra mätningar vid olika temperaturer och olika luftfuktighet.

Vi på enheten

Senaste nytt inom mätteknik och verkstad

Senast uppdaterad: