Människan i transportsystemet

Hur påverkas vi människor i transportsystemet? Hur kan trafikanter, resenärer och andra brukare röra sig på ett säkert och hållbart sätt i trafiken? Och hur anpassar vi infrastrukturen så att den bäst passar oss människor? Allt det är centrala frågor för forskarna på enheten Människan i transportsystemet.

Forskningen rör samspelet mellan trafikanter/resenärer och infrastruktur, trafikmiljö och fordon. Centrala forskningsfrågor gäller trafiksäkerhet, mobilitet och hållbarhet. Det övergripande syftet är att forskningen ska resultera i åtgärder som ger ett hållbart, säkrare och effektivare transportsystem.

Vid enheten genomförs bland annat experiment för att mäta uppmärksamhet och hur stress och trötthet påverkar oss som trafikanter. Tidigare projekt har exempelvis undersökt hur bussförare påverkas av sina arbetsvillkor och även andra yrkesgrupper som kör mycket i tjänsten så som vårdpersonal och hantverkare. Ytterligare ett aktuellt projekt handlar om barn och hur de rör sig i transportsystemet.

Ett annat viktigt område handlar om hur infrastruktur ska anpassas så att individer kan prestera på ett så bra sätt som möjligt. Medarbetare vid enheten arbetar till exempel med certifiering av vägmarkeringsmaterial, och undersöker hur dessa fungerar och uppfattas vid regn och begränsad sikt. Projektet Ride the Future, med tre självkörande bussar, ingår också i enhetens ansvar.

Enheten har god tillgång till avancerad teknisk utrustning och kan bland annat mäta fysiologiska reaktioner i hjärtat och ögon och aktivitet i hjärnan under olika förhållanden. Annan utrustning används även för att kontaktlöst mäta ögats rörelser i olika trafiksituationer, så kallad eye-trackning. Ambitionen är att ha en av de bästa utrustningarna i världen på dessa områden.

Vi på enheten

Senaste nytt inom människa i transportsystemet

Senast uppdaterad: