Krocksäkerhet

VTI:s enhet för krocksäkerhet utför prover av framför allt av bilbarnstolar och olika typer av vägutrustning. Enheten har ett av få oberoende krocksäkerhetslaboratorier i Sverige och det enda som är ackrediterat att utföra krockprovning av bilbarnstolar, vägräcken och annan vägutrustning.

Testerna av bilbarnstolar utförs både som grundläggande tester för att bilbarnstolarna ska bli godkända och som så kallade Plustester. Plustestet har utvecklats av VTI och innebär hårdare krav och ett förbättrat skydd för barnen.

Krocksäkerhetslaboratoriet är beläget i Linköping och består av två krockbanor; en inomhusbana och en utomhusbana. På utomhusbanan finns möjlighet att bygga upp stora trafikmiljöer för att utföra provningar, också med tunga fordon.

Krockproverna utförs enligt både europeiska normer och ett urval av andra internationella metoder, till exempel amerikanska MASH 2016 för vägutrustning. Under senare år har stora investeringar gjorts för att göra tester utifrån en ny hårdare standard för bilbarnstolar, ECE R129.

Vid enheten utförs också prover som inte är ackrediterade. Det gäller till exempel krocksäkerhetsprov med älgatrapp och tester av olika typer av intrångsskydd. För olika syften har krocktester även utförts med husbilar, A-traktorer, cyklar, mopedbilar och motorcyklar.

Enheten utför både externa uppdrag, till exempel från tillverkare av bilbarnstolar och vägutrustning, och interna uppdrag i olika forskningsprojekt på VTI.

Våra tjänster: Krocksäkerhetsprovning

Vi på enheten