Fordonssystem och körsimulering

Forskningen vid enheten Fordonssystem och körsimulering omfattar elektrifiering, autonomi och fordonsdynamik, simulering med VR- och XR-teknik. På enheten finns spetskompetens inom simulatorteknik och är en av de mest tekniskt avancerade enheterna vid VTI.

Vi bedriver forskning inom fordons- och farkostteknik med fokus på elektrifiering, autonoma fordon och områden som rör fordonsdynamik, till exempel köregenskaper och väg- och däckinteraktion. Vi har flera pågående projekt, inklusive batteribytessystem för tunga fordon, smarta laddstrategier och fjärrstyrning av fordon. Dessutom forskar vi kring HCT-fordon (High Capacity Transport) för att öka transporteffektiviteten och minska miljöpåverkan.

Inom området modellering, simulering och visualisering utvecklas till exempel metoder för virtuell testning av säkerhet för självkörande fordon och metodik för att med hjälp av XR (Mixed Reality) förstå samspelet mellan fotgängare, cyklister och andra trafikanter. Andra projekt rör virtuell utvärdering av lösningar för ökad säkerhet vid obevakade plankorsningar för tågtrafik samt ett nytt designramverk för system-av-system inom flygområdet.

Våra körsimulatorer är bland de bästa i världen när det gäller körupplevelse och flexibilitet. Genom körsimulering kan vi utföra säkra och upprepbara tester genom att skapa realistiska körupplevelser och trafiksituationer.

Vi på enheten