Förare och fordon

Enheten Förare och fordon forskar framför allt kring samspelet mellan människa och fordon och människans förutsättningar att tillgodogöra sig nya tekniska system, nya mobilitetslösningar och dess effekter på beteende.

Inom fordonsindustrin och transportsektorn sker en snabb teknisk utveckling, särskilt inom digitalisering, automatisering och elektrifiering. Forskarna på vår enhet utforskar hur vi människor kan dra nytta av den nya tekniken och de nya systemen i våra fordon.

Även om den nya tekniken ofta är till för att underlätta för oss – som automatisering – kommer människan även i framtiden att ha en viktig roll och behöva hantera de tekniska systemen. I självkörande fordon kan människan slippa köra själv, men måste samtidigt fatta beslut och övervaka tekniken. Människans roll blir annorlunda, men inte mindre viktig än tidigare.

Många av våra forskningsprojekt handlar om den stora omställningen som elektrifiering, automatisering och digitalisering innebär. Andra projekt fokuserar på nya typer av fordon och hur människan samspelar med dem.

Ett exempel är ett stort projekt där vi följer ungdomar som kör A-traktorer under flera år för att se hur deras körvanor påverkar beteendet i trafiken när de tar och har tagit körkort för bil.

Vi på enheten

Senaste nytt inom förare och fordon

Senast uppdaterad: