Drift och underhåll

Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för energieffektiv drift och underhåll för säkra och hållbara vägar. Alla trafikanter ska kunna transportera sig säkert och komfortabelt både sommar- och vintertid.

I arbetet ingår både att ta fram mått för att mäta nedbrytningen av vägytan och att utveckla metoder för sådana mätningar. På uppdrag genomförs också referensmätningar och andra insatser som stöd för andra organisationer vid till exempel upphandlingar.

Vi utvecklar modeller för att beskriva hur vägytor förändras över tid på grund av väder, trafik och olika driftåtgärder. Vi undersöker också hur vägytans tillstånd påverkar trafikanter och miljö. Denna kunskap används sedan för att förbättra vårt vägunderhåll.

Med tanke på den pågående klimatförändringen ställs nya krav på framtidens vägar. Vi fokuserar på att förstå hur extrema väderhändelser kan påverka vägarna och hur vi kan anpassa underhåll och drift för att göra infrastrukturen så robust och motståndskraftig som möjligt. Vi betonar helhetsperspektivet och att även ta hänsyn till området runt vägarna.

Vi på enheten

Senaste nytt inom drift och underhåll

Senast uppdaterad: