Organisation och styrning

Styrelsen är VTI:s högsta beslutande organ. Generaldirektören är chef för institutet.

Styrelse

VTI:s styrelse är institutets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses av regeringen. Caroline Ottosson är ordförande i styrelsen.

Caroline Ottosson
Styrelsens ordförande
Ledamot sedan 2019

Anders Ydstedt
Ledamot sedan 2014

Tomas Svensson
VTI:s generaldirektör
Ledamot sedan 2017

Maria Khorsand
Ledamot sedan 2017

Lars Westin
Ledamot sedan 2019

Mats Wiberg
Ledamot sedan 2019

Linda Olofsson
Ledamot sedan 2021

Åsa Pettersson
Ledamot sedan 2022

Ledningsgrupp

För att leda institutet har generaldirektören en ledningsgrupp. I den ingår stabsdirektören, cheferna för forskningsavdelningarna och chefen för administrativa avdelningen.

 • Tomas Svensson, generaldirektör
 • Åsa Aretun, stabsdirektör (ställföreträdande generaldirektör)
 • Mattias Haraldsson, avdelningschef
 • Anita Ihs, avdelningschef
 • Jonas Jansson, avdelningschef
 • Jan Andersson, avdelningschef

Forskningsorganisation

Institutet har tre forskningsavdelningar som leds av avdelningschefer. Varje avdelning rymmer ett antal forskningsenheter. Dessa leds av forskningschefer.

Forskningsavdelningar

 • Infrastruktur
 • Samhälle, miljö och transporter
 • Trafik och trafikant

Forskningsenheter

Gemensamma funktioner

Under avdelningen Gemensamma funktioner finns sex enheter som ger övergripande stöd till verksamheten.

 • Bibliotek
 • Ekonomi
 • HR
 • IT
 • Kommunikation och marknad
 • Verksamhetsstöd
Klicka på bilden för att se organisationsschemat i större format.

Kontakt

Senast uppdaterad: