Enkät till dig som deltagit i undersökning om synfältsbortfall i VTI:s simulator

Har du fått ett brev hemskickat till dig angående att du var med i ett simulatorförsök vid VTI om synfältsbortfall för runt 5 år sedan? Vi är mycket tacksamma för din medverkan eftersom det har hjälpt oss i vår förståelse av synfältsbortfallens betydelse för körförmågan.

Vi vill nu komplettera denna undersökning med ytterligare frågor som inte tar mer än 10 minuter att besvara. Det handlar i synnerhet om du uppfattar olika trafiksituationer. Vi frågar dig eftersom vi redan har insamlade data och vi vill endast komplettera med dessa också.

Vi kommer att skicka dig en trisslott (i form av en 12-siffrig kod som du löser in på Svenska Spels hemsida) som tack för din medverkan.

Ansvariga forskare vid VTI kommer att bearbeta dina data och ingen annan kommer att ha tillgång till informationen. Dina svar är således konfidentiella.

VTI:s hantering av personuppgifter

Om du har frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta projektansvarig forskare Jan Andersson.

Senast uppdaterad: