Forskningsenkät om resande i Riksten

Abstract målning med hus och någon som cyklar.

För att öka kunskapen om hur boende i Riksten reser genomför vi en webbenkät. Din medverkan är viktig – du kan bidra med värdefull information!

Länken här under tar dig vidare till webbenkäten. Det är lämligast om du besvara enkäten på en större skärm, exempelvis en dator eller padda.

Vi behöver dina svar senast den 30 juni. Tack för din medverkan!

Så hanterar VTI personuppgifter

Studien är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Kontakta oss om du har frågor.

Senast uppdaterad: