Forskningsenkät om trafiksäkerhet för motorcyklister

Motorcyklist kör på väg
Alexander Kirch/Mostphotos.com

Den här sidan riktar sig till dig som redan fått en inbjudan om att delta i studien via post.

Du kan bidra med värdefull information

Vi vill veta mer om dina erfarenheter av att köra motorcykel (MC), för att kunna ta fram förslag till åtgärder som kan förhindra att framtida olyckor inträffar.

Gör så här för att gå till enkäten

  • Klicka på enkätlänken nedan.
  • Följ instruktionerna på vykortet (som du fått i brevlådan) för att öppna enkäten.
  • Svara på enkäten.

Vi behöver dina svar senast den 26 april. Tack för din medverkan!

Mer om studien

Syftet är att kunna ta fram åtgärdsförslag som kan förhindra MC-olyckor i framtiden. Studien genomförs på uppdrag av Trafikverket och vänder sig till MC-förare.

Du har blivit slumpvis utvald bland alla motorcykelägare och din adress har vi fått från Vägtrafikregistret.

Din medverkan är viktig eftersom studien kan bidra med värdefull information. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Svaren kommer endast användas i denna studie.

Senast uppdaterad: