Hur kör du?

Bildtext
Hejdlösa bilder

En undersökning om körbeteende och trafikkultur.

Denna enkät ställer frågor om hur svenska bilförare kör i vissa trafiksituationer. Vi vill att du som har körkort för personbil (B-körkort) deltar! Vi vill också att du svarar spontant på frågorna. Det är inte ett kunskapstest, och svaren är helt anonyma.

Det tar knappt fem minuter att besvara enkäten. Efter sista frågan kommer en utförligare beskrivning av studien med dess frågeställningar.

Senast uppdaterad: