VTI 50 år

Den 1 juli 1971 bildades Statens väg- och trafikinstitut, VTI, genom en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd. Det betyder att institutet i år har funnits i 50 år.

VTI 50 år 1971-2021

Under året kommer artiklar och aktiviteter som på olika sätt lyfter fram institutet och dess utveckling de senaste 50 åren att successivt publiceras på den här sidan.

Inte minst nu, när världen står inför stora utmaningar med klimatomställningen, behövs det fakta, underlag och forskning för att vi ska kunna ha ett tillgängligt men också hållbart transportsystem även i framtiden.

Tomas Svensson, generaldirektör

Körsimulator IV finns på VTI:s kontor i Göteborg

Berättelsen om VTI

Läs om var vi kommer ifrån och hur vår forskning breddats och fördjupats genom åren.

Visste du att?

  • VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde.
  • VTI varje år förser omkring 200 uppdragsgivare och kunder med kunskap, metoder och beslutsunderlag. Omkring 75 procent av institutets intäkter kommer från uppdragsgivarna och kunderna, resten utgörs av det statliga anslaget.
  • På VTI finns ett bibliotek, en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning för alla trafikslag inom transportforskningsområdet.
  • VTI har egna professorstjänster i nära samarbete med universitet i Sverige och Norden.
  • På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

Artiklar

VTI 50 år – Från privat initiativ till nationell angelägenhet

VTI firar 1 juli 2021 50 år som myndighet. Det var i maj 1971 som riksdagen beslutade att inrätta ett nytt institut genom att slå ihop Statens väginstitut med delar av Statens trafiksäkerhetsråd. Redan 1 juli startade verksamheten och namnet på den nya organisationen blev Statens väg- och trafikinstitut.

Tomas Eneroth: Viktigt att nå ut med
transportforskning för att nå klimatmålen

Forskning behövs för att klara utmaningarna av den gröna omställningen inom transportsektorn, anser Tomas Eneroth. Forskningen måste dessutom bli bättre på att både kommunicera och se konsekvenserna av den gröna omställning Sverige står inför. Infrastrukturministern förklarar också varför frågan om jämlikhet och jämställdhet är viktig för transportforskningen.

Leif Sjögren minns stämpelur och vägteknikens storhetstid

Före detta forskningsledaren och nyblivne pensionären Leif Sjögren stämplade in som praktikant på VTI när vägtekniken upplevde en storhetstid. Det var tiden då VTI satsade på mätsystem, samt början på utvecklingen av körsimulatorer.

Jubileumsnummer av vår tidning VTI aktuellt

VTI nr. 3–2021 är tillägnat VTI:s 50-årsjubileum. Här får du en historisk tillbakablick, läsa om vår tekniska utveckling och hur vår forskning har utvecklats genom åren.

Senast uppdaterad: