VTI 50 år – Intervju med Leif Sjögren

Leif Sjögren minns stämpelur och vägteknikens storhetstid

Före detta forskningsledaren och nyblivne pensionären Leif Sjögren stämplade in som praktikant på VTI när vägtekniken upplevde en storhetstid. Det var tiden då VTI satsade på mätsystem, samt början på utvecklingen av körsimulatorer.

1971 var året då VTI blev till genom en sammanslagning av de två myndigheterna Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd.

– Det blev en mycket stor förändring. Fram till dess hade Statens väginstitut mest sysslat med vägteknik. Genom Statens trafiksäkerhetsråd kom trafiksäkerhetsforskningen med i bilden. Då började kopplingen till beteenden och hur folk upplevde vägtekniken och det blev intressant med bedömningar av tillstånden på vägarna på ett mer rationellt sätt, säger Leif Sjögren.

Detta uppmärksammade VTI-forskaren Peter W Arnberg som var psykolog och startade en verksamhet kring objektiv bedömning av vägars skick.

Medicinsk teknik

Vid denna tidpunkt studerade Leif Sjögren till civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings tekniska högskola. Planen var att utveckla hjälpmedel till funktionsnedsatta, men så blev det inte. Flera som gått samma utbildning hade blivit anställda av Peter W Arnberg på VTI. Via tips från dem hamnade också Leif på VTI, först som praktikant och därefter med en mängd andra titlar, både formella och informella. I en tidningsartikel fick han heta ”doktorn som fixade vägen”.

– Jag hade hamnat rätt. VTI var ett fantastiskt ställe för den som gillade tekniska utmaningar, med utveckling av mätbilar för bedömning av vägars tillstånd och samarbete med andra, till exempel dem som utvecklade körsimulatorerna. Verksamheterna fanns på samma avdelning och medförde mycket samarbete. Ett exempel var kollegan civilingenjör Göran Palmqvist som var programmerare för både körsimulatorn och mätbilen.

– Det var en pionjäranda, då när VTI var världsledande på både körsimulatorer och mätbilar, Laser RST (Laser Road Surface Tester), som de kallades. De var flaggskeppen som det skrevs mycket om i media, framför allt inom regionen men också nationellt, som i tidningen Ny teknik.

Tekniska högskolan

Flera av kollegorna, som forskningsledare Ulf Sandberg och Göran Palmqvist, kom från tekniska högskolan där de verkat som lärare. Ulf introducerade laserteknik för VTI. Även dåvarande mätlaboratoriechef Roland Östergren kom från högskolan. Andra betydande personer för körsimulator- och mätbilsutvecklingen var civilingenjörerna Staffan Nordmark och Georg Magnusson som följde med vid flytten från Stockholm 1975.

Administrationen var annorlunda då med stämpelur i varje korridor, något som är obegripligt nu, tycker Leif Sjögren när han ser tillbaka.

– Det var mycket mer umgänge då med flera stora gemensamma fester. De fyra avdelningarna hade fyra lunchrum där alla trängde ihop sig, rökte, fikade och åt. Det är skillnad mot nu när vi har flera kontor utspridda i Sverige.

Tekniska innovationer

Många tekniska innovationer föddes på VTI och spreds över världen. VTI:s väglaboratorium har tagit fram starka vägmaterial under åren och den mekaniska verkstaden har byggt många forskningsverktyg, till exempel Vägväderinformationssystem (VVIS), fallviktsapparater (FWD), flera varianter av friktionsmätare och inte minst Laser RST, vilka alla har sitt ursprung på VTI. Om de förstnämnda systemen snabbt tillverkades utanför VTI så var det annorlunda med Laser RST-mätbilarna.

– Det är inom detta område jag själv har arbetat och varit med i utvecklingen och som under en tid, cirka 1980 till 1990, både tillverkades och såldes av VTI. Fler än drygt 20 olika system spreds över hela världen.

Vägverkets satsning på mätsystem i slutet av 1970-talet ledde till ett samarbete mellan Saab, Scania och VTI. När Saabs ingenjörer i Linköping tillfälligt fick tid över började de tillsammans med VTI och Vägverket att utveckla Saab Friction Tester och Saab Road Surface Tester.

– Saab Road Surface Tester hade ett mekaniskt system med 25 små hjul som läste av vägytan. Tyvärr blev det mycket slitage och underhållsbekymmer med dessa hjul. Därför vidareutvecklade VTI systemet till att använda lasersensorer i stället och namnet ändrades till Laser RST.

Nytt system

Grundkonceptet för de mätbilar som VTI tog fram finns fortfarande kvar och vidareutvecklas runt om i världen. Däremot tillverkar inte VTI dessa längre, men har kompetens att upphandla ett nytt system. Eftersom teknikutvecklingen och behoven förändrats är det dags för VTI att uppdatera mätresurserna för Laser RST och satsa på den senaste tekniken anpassad för dagens problem och utöka funktionerna. Målet är att göra så att hela VTI kan nyttja systemet.

Mätbilen används i VTI:s integrerade forskning, till exempel för att ta fram underlag och utveckla vad som egentligen ska mätas för att se om vägen blir bra.

– Metoder och konstruktioner som ursprungligen användes för att bygga vägar har utvecklats enormt, men mätmetoder och mått har släpat efter och inte utvecklats för att passa dagens behov. Orsaken till detta är delvis en kostnadsfråga. Vem ska betala för utvecklingen? Alla tycker det är någon annan.

Vidare mål är att kunna skapa så kallade digitala tvillingar av befintliga vägar att använda i till exempel körsimulatorerna. Det är troligt att forskningen kring självstyrande fordon kommer att behöva nyttja den information som det nya systemet ger.

– En förändring har skett under min verksamma tid, på så vis att förr var möjligheten för innovationer betydlig större än idag. Innovationer kan inte beställas, de dyker upp mer eller mindre av en slump. I dag lyder vi under betydligt strängare ekonomiska krav och ramar vilket krävs för att förhindra korruption och missbruk. Detta leder tyvärr till en sämre miljö och möjlighet för innovationer. Dessbättre har digitaliseringen på alla områden startat i stor skala och ger en ny arena för innovationer.

VTI 50 år

Senast uppdaterad: