Om VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik.

Transportbiblioteket vid VTI är en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning för alla trafikslag inom transportforskningsområdet.

Vi är omkring 240 medarbetare och finns i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

Tvärvetenskaplig forskning

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk och allianser.

VTI:s uppdrag

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör till Landsbygds- och infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Regeringen kan ge uppdrag till VTI som vi ska arbeta med, så kallade regeringsuppdrag.

Uppdragsgivare och kunder

Varje år förser VTI omkring 200 uppdragsgivare och kunder med kunskap, metoder och beslutsunderlag. Omkring 75 procent av institutets intäkter kommer från uppdragsgivarna och kunderna, resten utgörs av det statliga anslaget.

Stora uppdragsgivare och kundgrupper

 • Trafikverket
 • Vinnova
 • EU / Europeiska projekt
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter
 • Bilindustrin
 • Tillverkare av vägräcken och vägstolpar
 • Bilbarnstolstillverkare
 • Däcktillverkare
 • Försäkringsbolag
 • Vägentreprenörer

Kontakt

Senast uppdaterad: