Vägteknik

Materialprov.
Foto: Satu

Vi bedriver forskning och utveckling av vägkonstruktioner ur ett livscykelperspektiv. Basen är provning och utveckling av materialegenskaper för både klassiska vägmaterial, restprodukter och nya innovativa material.

Vi arbetar med frågor kring hur man ska dimensionera med hänsyn till omgivning, nedbrytning, ekonomi och utförande för att få önskad funktion för framförallt vägar, gator, hamnområden, flygfältsbanor och terminalytor.

I fokus står frågan om hur man kan öka kostnadseffektiviteten samtidigt som man tar hänsyn till transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö.

Vi arbetar också med att bedöma hur klimatet och klimatförändringen påverkar infrastrukturen samt åtgärder för att minska riskerna med extremväder.

Senast uppdaterad: