Lästips om grusvägar om grusvägar

Tips på olika informationskällor som handlar om grusvägar.

Forskning från VTI

Kuttah, Dina (2016): “The Performance of a Trial Gravel Road under Accelerated Pavement Testing", Transportation Geotechnics Journal. Elsevier Publications, Vol. 9, pp. 161-174.
The performance of a trial gravel road under accelerated pavement testing (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kuttah, Dina and Arvidsson, Håkan (2017): “Effect of Groundwater Table Rising on the Performance of a Swedish-Designed Gravel Road", Transportation Geotechnics Journal. Elsevier Publications, Vol. 11, pp. 82-96.
Effect of Groundwater Table Rising on the Performance of a Swedish- Designed Gravel Road (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Edvardsson, Karin (2013) Lågtrafikerade vägar: en litteraturstudie utifrån nytta, standard, tillstånd, drift och underhåll, VTI rapport 775
Lågtrafikerade vägar: en litteraturstudie utifrån nytta, standard, tillstånd, drift och underhåll (2013, DiVA) Länk till annan webbplats.

VTI. Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll , VTI-rapport 771, 2012
Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll (2012, DiVA) Länk till annan webbplats.

Övriga publikationer

Aho, S. och Saarenketo, T. (2006). Utformning och utförande av åtgärder på vägar som lider av försvagning vid tjällossningen. Praktiskt sammandrag. ROADEX III Rapport.
Utformning och utförande av åtgärder på vägar som lider av försvagning vid tjällossningen. Praktiskt sammandrag (2006, ROADEX Network) Länk till annan webbplats.

Carlsten, P. (2011) Väg 2206 mellan Barkerud och St Rålen – Nätförstärkning av grusväg. Trafikverket erfarenhetsrapport.
Väg 2206 mellan Barkerud och St Rålen – Nätförstärkning av grusväg (2011, Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Edvardsson, K. Evaluation of Dust Suppressants for Gravel Roads: Methods Development and Efficiency Studies. Doktorsavhandling, KTH, Stockholm, 2010
Evaluation of Dust Suppressants for Gravel Roads: Methods Development and Efficiency Studies (2010, DiVA) Länk till annan webbplats.

Enkell, K. Mer grus under maskineriet: handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar. Svenska kommunförbundet/VTI (2015).
Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar (2015, Sveriges Kommuner och Regioner) Länk till annan webbplats.

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Enskild Väghållning Anvisningar; EVA-REV. Stockholm
EVA-REV handboken (2015, Riksförbundet enskilda vägar) Länk till annan webbplats.

Trafikverket. Drift och underhåll av enskilda vägar. Publikation 2019:186
Drift och underhåll av enskilda vägar (2019, Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Trafikverket (2011). Obundna lager. TRVKB10 Trafikverkets dokument 2011:083.
TRVKB 10 Obundna lager (2011, Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Vägverket. Bedömning av grusväglag. Metodbeskrivning 106:2005. Publikation 2005:60
Bedömning av grusväglag. Metodbeskrivning (2005, Trafikverket bibliotekskatalog) Länk till annan webbplats.

Fler informationskällor

Enskilda vägar (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Så sköter vi grusvägar (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Om skogsbilvägar (Skogskunskap) Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen samlar kunskap om klimatanpassning. Här finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället och hur man jobbar för att förbereda sig på nationell, regional och lokal nivå.Portalen är ett myndighetsnätverk för klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: